Flere rotter i den gamle by

Ny affaldsløsning kan være synderen

Der var ubehagelig læsning  for nogle, da årsrapporten for miljø- og natursamarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner blev fremlagt i Klima-, By- og Erhvervsudvalget tidligere på måneden.

Årsrapporten indeholder nemlig status over bekæmpelsen af rotter i Dragør Kommune.

Selvom rapporten beskriver rottebekæmpelsen som effekiv, er der konstateret en tilsyneladende stigning i rotteforekomsten i Dragørs gamle bydel. 

Denne stigning mistænkes at have forbindelse med områdets affaldshåndtering, hvilket skal undersøges yderligere i år. Som et led i denne indsats planlægges indsamling af data i foråret for at få et mere detaljeret billede af bekæmpelsesindsatsens effektivitet. 

De øvrige borgerhenvendelser har primært drejet sig om generel rådgivning og statusopdateringer på sager, og disse afspejler en effektiv bekæmpelse udført af de fire rottebekæmpere og deres hunde.

Samarbejdet mellem Dragør og Tårnby kommuner trådte i kraft i efteråret 2022. Tilbagemeldingen er dermed den første, hvor man har erfaringer fra et et helt år. Ifølge rapporten er det væsentligt, da rottebestanden svinger over året af biologiske årsager.

TM

Der er tilsyneladende flere rotter i den gamle bydel i Dragør. Arkivfoto.
Der er tilsyneladende flere rotter i den gamle bydel i Dragør. Arkivfoto.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk