Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Forårets aktiviteter og nyheder fra rådhuset

Foråret er ved at få tag i os, og de mange udeaktiviteter er så småt begyndt. Inden længe vil byen summe af aktiviteter og arrangementer.

I dette nyhedsbrev kan man læse lidt om både store og små sager, der rører sig i vores kommune.

Vision for erhvervsstrategi

I maj skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandle en sag med vision for en ny erhvervsstrategi for Dragør.

Oplægget til visionen er udarbejdet af erhvervslivet i Dragør til kommunalbestyrelsen.

Visionsoplægget blev præsenteret på et temamøde for kommunalbestyrelsen i april.

Man kan læse mere om arbejdet med vision og kommende erhvervsstrategi i dagordenen til udvalgets møde den 7. maj på kommunens hjemmeside.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores erhvervsliv for engagement samt de idéer og oplæg, som indtil videre er kommet ud af arbejdet.

Det tegner godt for den kommende udvikling, at vi netop er sammen om det.

Styrker pædagogområdet

I Dragør har vi i mange år haft en intention om, at 60% af personalet i daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger.

Det er for mig en meget vigtig målsætning, hvis vi skal opretholde en høj faglig kvalitet og være en kommune, som pædagoger gerne vil søge til og arbejde i.

Derfor er det også rigtig glædeligt, at Dragør Kommune i år kan sende 12 af vores dygtige pædagogmedhjælpere på pædagoguddannelsen.

Det er en god ordning, at vi sørger for relevant efter- og videreuddannelse til vores medhjælpere.

I ønskes alle et godt studieforløb.

»Overgangsalder«

Kommunerne er over det ganske land ved at justere deres daginstitutioner i forbindelse med, at minimumsnormeringer skal indføres.

I dag starter børn i børnehave, når de er to år og 11 måneder gamle.

Fremadrettet vil børnene skulle rykke i børnehavegrupper den første dag i den måned, de fylder tre år og en måned.

Ud over, at der nu bliver fælles standarder på tværs af landet på normeringer i daginstitutionerne, er der en positiv gevinst i, at vi efter mange år er tilbage til, at børn er fyldt tre år, når de starter i børnehave.

Årsregnskab 2023

På kommunalbestyrelsens møde den 25. april i år blev årsregnskabet for 2023 godkendt til, at den eksterne revision nu kan gå det efter.

Det er meget glædeligt, at vi nu for andet år i træk i denne valgperiode kan levere et årsregnskab, der er i balance. Det kan kun ske ved, at der er et løbende politisk fokus på og styring af økonomien.

Jeg vil derfor også sige tak til kommunalbestyrelsen for, at vi har fået en økonomisk politik og principper for budgetstyring, der sætter det nødvendige fokus.

Men endnu vigtigere er den indsats, som lederne og medarbejderne på kommunens arbejdspladser gør for at overholde budgetter og rette løbende til, når der er udfordringer. Det er ikke altid let, men den indsats, der ydes, vil være med til at skabe mere ro om Dragørs økonomi efter nogle svære år tidligere.

Så lad os fortsætte den positive udvikling og hjælpe hinanden med at styrke økonomien, så vi kan modstå fremtidens udfordringer.

Midlertidige pladser og rehabilitering

Tidligere på måneden deltog jeg i et møde med tre repræsentanter fra Region Hovedstaden (formanden for regionsrådet, Lars Gaardhøj, formanden for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach og Line Ervolder fra regionens forretningsudvalg), Tårnbys borgmester og repræsentanter fra Københavns Kommune.

På mødet havde vi en politisk drøftelse af de udfordringer, vi oplever i driften af midlertidige pladser på ældreområdet og i rehabiliteringen.

Det var et møde, hvor vi udvekslede erfaringer og idéer til at løse fremtidens udfordringer. De løses ikke over en nat, og vi fortsætter dialogen. For nogle gange skal der i politik være tid til, at vi både drøfter udfordringer, udveksler idéer samt tanker og får faglig inspiration.

Café Havslapning

I oktober 2022 blev der truffet beslutning om Dragør Havns udvikling.

Et af tiltagene var, at Café Havslapning skal have permanent tilladelse til udeservering langs kajkanten, i stedet for de mange etårs-dispensationer, som caféen har haft.

Indtil videre løber dispensationen de næste tre år, og når lokalplanen er revideret, gives der permanent tilladelse.

Café Havslapning har på selve ejendommen en permanent lejeaftale, men med kort opsigelsesvarsel. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at det er ønsket, at Cafe Havslapning skal tilbydes forhandling om ny lejekontrakt, så lejemålet kan indgås med et mere langvarigt opsigelsesvarsel. Formålet er, at denne virksomhed – i lighed med de øvrige virksomheder på havnen – kender fremtiden og kan investere i udviklingen af sin forretning.

Kenneth Gøtterup sætter mindeplade op for Ellen Wilhelmine Nielsen. Arkivfoto: Thomas Mose.
Kenneth Gøtterup sætter mindeplade op for Ellen Wilhelmine Nielsen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Snublesten til minde om ofre

Sidste år i oktober blev der på Rønne Allé 42 sat en mindeplade for Ellen Wilhelmine Nielsen, der i oktober 1943 satte livet på spil og hjalp mange jøder i flugten til Sverige.

I samarbejde med foreningen Snublesten Danmark har Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttet, at vi senere på året nedsætter en snublesten.

Snublesten (eller Stolpersteine, som de hedder på tysk) er sten, der nedlægges i fortovet ud for huse, hvor der boede ofre for nazismen i perioden 1933–1945. Det er den tyske kunstner Gunter Demnig, der har skabt dem, og han sætter dem stadig selv ned. Det har han gjort siden 1995. Han sætter dem for alle forfulgte befolkningsgrupper: jøder, modstandsfolk, politisk forfulgte, Jehovas vidner, roma-sinti, homoseksuelle, de såkaldte »eutanasi-ofre« med flere.

Husk besættelsen – vær med 4. maj

Vi må aldrig glemme, hvad der skete før og under besættelsen. Og vi skal give historien videre til de næste generationer. Derfor håber jeg, at du har lyst til at være med til 4. maj-arrangementet i Dragør, der arrangeres i et samarbejde mellem kommunen, Museum Amager og Dragør Kirke.

Der er spændende foredrag. Alsang i det gamle bådeværft, en byvandring, der er specialdesignet til børnefamilier samt en stemningsfuld aftenandagt i Dragør Kirke med efterfølgende kransenedlæggelse.

Se hele programmet i sidste uges Dragør Nyt eller på kommunens hjemmeside.

#enmillionstemmer

Tidligere på måneden havde jeg et møde med foreningen #enmillionstemmer.

Foreningen er en landsdækkende folkebevægelse og sætter fokus på kommunernes håndtering af indsatsen over for borgere med handicap.

Hele 96 kommuner i Danmark har ikke overholdt lovgivningen om offentliggørelse af sagsbehandlingstider. Dragør Kommune er en af dem, og det har vi taget alvorligt og arbejdet med at forbedre.

Vi har vedtaget sagsbehandlingstider – og i samarbejde med foreningen #enmillionstemmer har vi tilrettet vores kommunikation.

Det er en helt berettiget kritik, som foreningen rejser – og vi tager den alvorligt.

Kommunejubilæum med byfest

Lørdag den 22. juni skal vi feste sammen.

Hvis du er medlem eller bestyrelsesmedlem i en forening og gerne vil gøre dagen festlig, er der stadig mulighed for at bidrage.

Planlægningen er i fuld gang, og vi har brug for alle gode kræfter for at skabe en festlig dag. Læs mere om det på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk