Fyringer i lufthavnen rammer mange i Dragør 

Københavns Lufthavn er en af de største arbejdspladser i Dragør Kommune, og borgerne rammes hårdt, når lufthavnen nu, på grund af coronakrisen, skærer ned – kommunen tager derfor sammen med nabokommunen, Tårnby Kommune, initiativer for at hjælpe de mange afskedigede medarbejdere tilbage i arbejde

Af Birgit Buddegård

I lang tid stod flyene på jorden, og selvom der nu er kommet noget gang i lufttrafikken igen, er det langt fra på niveau med tiden før coronapandemien, oplyser Københavns Lufthavne (CPH) i en pressemeddelelse.

Lidt over 5 mio. passagerer gik gennem terminalerne i første halvdel af 2020, heraf alene 4,8 mio. i årets første tre måneder. Men corona-pandemien satte en stopper for rejseaktiviterne, og passagertrafikken lå samlet set 65,2 procent lavere i første halvår i år sammenlignet med 2019, lyder det fra CPH.

Nedgangen i flyvninger får konsekvenser. Foto: HAS.
Nedgangen i flyvninger får konsekvenser. Foto: HAS.

For at imødegå den faldende omsætning og lavere aktivitet har CPH skåret en række drifts- og investeringsmæssige aktiviteter ned til et absolut minimum. 

CPH har under krisen haft en klar målsætning om at bevare så mange arbejdspladser som muligt og har derfor blandt andet benyttet den lønkompensationsordning, som den danske regering har aftalt med arbejdsmarkedets parter. Op mod 2.200 medarbejdere – svarende til 1.600 fuldtidsstillinger – har været henholdsvis hjemsendt og på arbejde i en rotationsordning. 

De statslige hjælpepakker har bidraget til delvist at kompensere CPH’s omkostninger, men det har langt fra været nok til at dække de betydelige omkostninger, der er ved at holde lufthavnen i drift. Derfor endte halvåret med et samlet underskud på 227,9 mio. kr., oplyser CPH.

Stillinger nedlægges

Det står nu klart, at coronakrisen for luftfarten bliver langvarig. Mange vurderer, at luftfarten først vil være normaliseret et sted mellem 2022 og 2024, konstaterer administrerende direktør Thomas Woldbye. Derfor indledes nu drøftelser med lufthavens tillidsfolk om, hvordan man bedst muligt kan tilpasse lufthavnens arbejdsstyrke til den virkelighed, de står over for, siger han.

CPH påtænker, at der som led i besparelserne skal nedlægges 650 stillinger på tværs af lufthavnens funktioner. HR-direktør Kirstine Bergenholtz siger, at CPH vil gøre sit yderste for, at processen omkring opsigelserne bliver så ordentlig som muligt, og man vil prøve at hjælpe opsagte kolleger videre til deres næste job. 

Dragør påvirkes

Lufthavnen er arbejdsplads for mange Dragør-borgere, og det har i forvejen berørt mange af kommunens borgere, at SAS og andre selskaber omkring lufthavnen har afskediget medarbejdere.

Også Tårnby Kommune har mange borgere, der arbejder i lufthavnen, og de to kommuner har derfor været med til at igangsætte en række ekstraordinære tiltag. Blandt andet fremhæver CPH, at der er åbnet et rådgivnings- og jobcenter i lufthavnen, og ligeledes er der nedsat en taskforce, hvor de to kommuner mødes med lufthavnen og industrierne omkring lufthavnen for at informere hinanden – men også for at forsøge at hjælpe folk til andet arbejde.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk