Genåbning i faser

Politikerne på Christiansborg fik i sidste uge forhandlet sig frem til en genåbningsplan, der er opdelt i en række faser. Anden fase er netop begyndt, men den er opdelt i flere tempi. Således fik bl.a. butikscentre mulighed for at åbne mandag den 11. maj, medens restauranter, caféer og biblioteker – samt skolebørn fra 6. til 10. klasse – fra mandag den 18. maj kan se frem mod at vende tilbage til noget, der ligner en kendt hverdag.

Ved redaktionens slutning er det imidlertid ret uklart hvem, hvad og hvor meget, der åbner fra på mandag – for retningslinjerne, der afgør, hvordan de enkelte forretninger og institutioner skal forholde sig, er ikke klar endnu. Således kom det søndag frem, at sundhedsmyndighederne vil sænke afstandskravet fra to meter til en meter – hvilket gør en meget stor forskel for såvel restauranter som for skoler med mere. Til gengæld er der også regler om antal kvadratmeter pr. person, og disse er p.t. ikke blevet opdateret. 

Hos Dragør Kommune forventer man i løbet af ugen at få klarhed over, hvordan man skal indrette sig – og det er en helt klar ambition, at samtlige skoleelever kan vende tilbage til deres undervisningssteder fra på mandag.

Kirkerne er ligeledes en del af anden fase – og i Dragør forlyder det fra Store Magleby Kirke, at man atter kan holde gudstjenester fra og med Kr. himmelfartsdag ud fra de retningslinjer, der snart forventes oplyst. De konfirmationer, der skulle have været afholdt her i maj, har man udskudt til august måned.

Det generelle billede fra restauranter og caféer er, at man nu arbejder på højtryk for at gøre klar til atter at kunne modtage gæster – men at man har et meget stort behov for at få afklaring over, under hvilke vilkår, man må byde velkommen – såvel inden som uden for. 

På havnen har Dragør Turistkontor åbnet dørene mandag den 11. maj, og man kan i år byde velkommen fra et nyindrettet lokale – med behørig hensyntagen til coronavirussen. Ud over det fine vejr glæder man sig fra turistkontoret meget over, at toiletterne ved Dragør Museum nu atter er åbne for byens gæster. 

De nærmere retningslinjer for genåbningen ventes udmeldt snarest, og man kan følge dette på de respektive myndigheders hjemmesider.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk