Gode input på workshop

»Det gode liv på Enggården« blev debatteret

Der blev både lyttet og debatteret, da pårørende, beboere, borgere, medarbejdere, frivillige og politikere over en sandwich, kaffe og kage i en workshop mødtes for at sætte det gode liv på Enggården under lup. 

Det foregik hen over tre timer tirsdag den 17. januar, hvor omkring 40 deltagere havde valgt at bruge en aften i hinandens selskab på Omsorgscenteret Enggården, der er kommunens eneste plejehjem.

Hjemlighed, aktiviteter og samarbejde

Der var inviteret udefrakommende oplægsholdere til at sætte gang i tankerne samt give inspiration til de tre i forvejen udvalgte temaer: hjemlighed, aktiviteter og samarbejde med pårørende.

Ole Andersen, som til daglig er leder af Enggården, var glad for arrangementet. 

»Der var god stemning og spændende snakke ved de forskellige borde. Selvom vi synes, at Enggården er et rigtig godt plejehjem, er det altid godt at reflektere over og få sat ord på, hvad det gode liv er, når borgerens hjem er på et plejehjem,« fortæller Ole Andersen og fortsætter: »Jeg tror, at noget af det, som står endnu mere klart efter arrangementet, er, at man skal behandle borgerne forskelligt for at opnå kvalitet og tryghed for alle i den tid, man bor på Enggården. Beboerne er forskellige, og de pårørende er forskellige. Hver enkelt kommer med sit levede liv og har ønsker for den sidste tid, når nu man ikke længere kan klare sig selv.«

Omkring 40 personer møder op for at tage del i workshop om »det gode liv på Enggården«.
Omkring 40 personer møder op for at tage del i workshop om »det gode liv på Enggården«.

På workshoppen kom mange med input og forslag til, hvordan følelsen af hjemlighed på Enggården kan øges, hvordan, der kan skabes aktiviteter, der i endnu højere grad matcher beboernes behov, og endelig til hvordan, samarbejdet med pårørende og frivillige kan blive endnu bedre.

Næste skridt

En arbejdsgruppe på Enggården og administrationen på rådhuset vil nu arbejde videre med de forskellige input fra workshoppen.

Deres arbejde skal gerne munde ud i nogle pejlemærker til »Det gode liv på Enggården«, og disse pejlemærker forventes politisk behandlet i maj måned.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk