Grønt lys til nedgravede affaldsløsninger

Dragør Kommune tager et skridt fremad med en ny affaldsløsning. 

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har den 6. marts godkendt et nyt sæt retningslinjer for etableringen af nedgravede affaldsbeholdere, også kendt som molokker – efter en efterspørgsel fra etageboliger og områder med rækkehuse. 

Disse skjulte affaldsløsninger er tiltænkt som et alternativ til de traditionelle containere over jorden.

Forvaltningens retningslinjer omfatter tekniske rammer for placering og tilgængelighed, der skal sikre, at molokkerne kan integreres i den eksisterende affaldsindsamling.

Økonomien for etablering og vedligeholdelse vil være ejernes ansvar, hvilket skal give en omkostningseffektiv implementering for kommunen.

Miljøscreeningen, der ledsagede retningslinjerne, konkluderede, at der ikke er behov for en yderligere miljøvurdering.

Endvidere indebærer retningslinjerne, at der skal tages højde for det arkitektoniske udtryk i overensstemmelse med eventuelle lokalplaner.

Der kommer nye takster for tømning og behandling af de nedgravede affaldsløsninger. Taksterne vil træde i kraft allerede i år, men de vil ikke komme til at have indflydelse på det fastsatte budget for 2024, idet der endnu ikke er etableret nedgravede molokker i kommunen.

TM

De nedgravede affaldsløsninger er taget i brug andre steder. Foto: Thomas Mose.
De nedgravede affaldsløsninger er taget i brug andre steder. Foto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk