Fiskerne er med til at skabe liv på havnen. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Fiskerne er med til at skabe liv på havnen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Havnefogeden passer på havnen

Havnefogeden fortæller i en samtale med Dragør Nyt om sit – og sit teams – alsidige arbejde på havnen

Af Birgit Buddegård

»Det skal være en meget dårlig dag, hvis ikke man bliver i godt humør, når man kommer her,« konstaterer havnefoged Lars Olsen smilende og kaster et blik over havnen. 

Havnefogeden varetager driften af havnen – både ny og gammel havn samt jollehavnen – han administrerer de faste pladser og gæstepladserne for lystsejlere og sikrer, at havnebassinerne er i orden. Alt dette gør han naturligvis ikke ene mand. Han understreger, at de er et rigtigt godt team, der tager sig af de mangeartede opgaver, der er på havnen.

Da Dragør Nyt besøger Havnekontoret, har de netop sprøjtet for at forhindre algevækst på træbroerne. Det skal ske i solskin, og midlet er godkendt af miljøstyrelsen. Det er vigtigt, der ikke kommer algevækst, da det ellers ville være som at gå i brun sæbe, siger Lars Olsen.

Der skal ske almindelig vedligeholdelse, elstanderne skal efterses, og om sommeren skal der lægges vandslanger ud og fjernes ukrudt. Og er nogen af teamet fra storbyen, skal det understreges, at stokroser ikke er ukrudt, griner Lars Olsen.

Ankeret ved Roflotillens mindesmærke har også været i havnekontorets kyndige hånder. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Ankeret ved Roflotillens mindesmærke har også været i havnekontorets kyndige hånder. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Fra træarbejde til wi-fi

Der er meget træarbejde på havnen, og i teamet finder man derfor også en skibstømrer. Han har blandt andet forlænget træbroer til nye bådpladser, har lavet broen, som den gamle lodsbåd ligger ved, og senest tværstolpen til det store anker, der netop er placeret ved sejlklubben. Ankeret er et minde om Roflotillens kamp 20. oktober 1818.

Blandt Havnekontorets opgaver er også at sikre, at wi-fi-systemet fungerer, så folk kan logge på. Dragør Havn roser sig af at have rigtig god wi-fi-forbindelse, og det har stor betydning, når gæster skal vælge havn, fortæller Lars Olsen.

Udsolgt

»Vi solgte den sidste i formiddags,« lyder svaret fra Lars Olsen på spørgsmålet om, hvorvidt der er ledige bådpladser. 

Mange har købt båd under coronakrisen, fortæller han, men ikke alle har helt styr på sejlads, søkort eller fortøjninger for den sags skyld. »Og et pælestik skal man altså kunne,« konstaterer han, der også går en tur rundt på havnen for at sikre, at bådene er ordenligt fortøjet, så der ikke sker skader.

Havnekontorets ansatte (fra venstre:) Sofus Juhl, Jens Glytner, Lars Olsen, Claus Bruun og Kenneth Møller Hansen. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Havnekontorets ansatte (fra venstre:) Sofus Juhl, Jens Glytner, Lars Olsen, Claus Bruun og Kenneth Møller Hansen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Gæstesejlere har stor betydning for byen

Efter en stille tid under coronakrisen meldes bådepladserne i havnen atter udsolgt. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Efter en stille tid under coronakrisen meldes bådepladserne i havnen atter udsolgt. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Coronapandemien har også sat sit præg på Dragør Havn, men i pinsen havde havnen besøg af en del danske sejlere. Og nu er tyskerne her også, fortæller havnefogeden.

I en normal sæson kommer der 7.000 gæstebåde over året – og det er budgettet lagt efter, siger Lars Olsen. Om de kan nå op på det antal i år, ved han helt enkelt ikke. I snit er der 2,2 personer om bord per båd, og de bruger cirka 800 kroner om dagen, så det betyder meget for byen, siger Lars Olsen. Derfor skal det være en attraktiv havn, understreger han.

Havnens toiletter, der tidligere blev rengjort af kommunen, rengøres nu af en fra teamet, fortæller Lars Olsen. Det har givet større fleksibilitet, at vedkommende, der gør rent, er på havnen hele tiden og hurtigt kan rykke ud, hvis for eksempel turistkontoret gør opmærksom på et problem.

Spændende havn

Lars Olsen finder Dragør Havn spændende – her er ikke alene sejlere, som i alle andre havne, her er også røgeriet, skurbyen og fiskere. Fiskerne kommer – ud over fra Dragør – fra blandt andet Ringkøbing, Hvide Sande og Bornholm, og der er aldrig noget piv med dem, som Lars Olsen udtrykker det. Tværtimod er de altid hjælpsomme.

De fisker i Øresund, og Hvide Sande har stillet en kølevogn til rådighed, så de kan køre fangsten til fiskeauktion i Hvide Sande, mens de lokale fiskere har et isværk på havnen og kører deres fangst til Københavns fiskeauktion. Og så sælger de jo fisk langs kajkanten, hvad der er med til at give liv på havnen.

Havneudviklingen

Lars Olsen, der har været havnefoged i Dragør i tre år, fortæller, at han søgte jobbet, fordi han syntes, planerne for udviklingen af havnen lød spændende. Man har fået lavet en legeplads, og værftet er flyttet ud på det gamle færgeareal, men de øvrige planer er sat på hold, herunder planen om et nyt havnekontor. »Så vi er begyndt at male,« smiler Lars Olsen, der også fortæller, at de har sat en varmepumpe op som hjælp til opvarmning i vintertiden.

»Vi klarer os fint og har god plads,« lyder det fra Lars Olsen, der også er glad for havnekontorets beliggenhed og håber, at det nye engang kommer til at ligge samme sted.

Ny havn

I ny havn er der planer om at rense op. Lars Olsen fortæller, at vandet viger, så det er vigtigt at få vanddybden forbedret og på den måde skabe flere pladser.

Men da der er tale om forurenet bundfald, kan det ikke bare smides ud, så overvejelserne går på at få lavet en væg, det kan lægges bag. Forureningen stammer fra – ikke mindst tidligere tiders – giftige bundmaling, men giver i øvrigt ingen problemer. Der er dyreliv i havnen, fortæller Lars Olsen. Også i jollehavnen er man også i gang med at forny brædder – og Lars Olsen er glad for, at havnen er så alsidig, at den kan rumme alt fra joller til store lystfartøjer.

Badning i havnen

Vandet er lavt både ved Mormorstranden og på Søbadet, så mange unge fristes til at klatre op på molerne og springe i vandet i havnen. Men med lodsbådene, der går ud og ind, store skibe, der sejler forbi og laver dønninger, er det en halvfarlig affære, konstaterer Lars Olsen.Han har derfor gået en tur med den lokale SSP-koordinator, og der er overvejelser om, hvorvidt man kan skabe et attraktiv sted for de unge på nordsiden af sandtangen i færgehavnsbassinet. Så er vi jo tæt på at have et havnebad, ler Lars Olsen, der godt forstår de unges lyst til at springe i vandet – og gerne vil imødekomme dem under sikre forhold.

Det er derimod ikke i orden, når de unge spiller høj musik – til tider til sent på aftenen. Det er hensynsløst og skal stoppes, for det vil kunne få gæstesejlerne til at vælge Dragør fra, lyder det fra Lars Olsen.

Overvågning på havnen

Lars Olsen havde sat overvågningskameraer på budgettet, og planerne er ikke skrinlagt, der er bare ikke penge lige nu. Men det er et ønske fra mange sejlere og vil kunne bruges af politiet til for eksempel opklaring af tyverier.

Dialog og samarbejde

Lars Olsen fortæller, at der eksisterer et såkaldt dialogforum for Dragør Havn, og at der jævnligt holdes møder med de forskellige klubber, der holder til på havnen. Også turistkontoret og havnens erhvervsforeninger deltager, og her taler man om alt, hvad der rør sig – og der er bestemt vilje til samarbejde, lyder det fra havnefogeden.

»Dragør Havn er et fantastisk sted,« siger Lars Olsen, der gerne vil vedligeholde havnen løbende – og han kan bedst lide at være på forkant frem for at skulle til at genoprette.

»Vi skal passe på det, der er,« siger han med overbevisning.

Yderligere information på: www.dragoerhavn.dk

Havnekontorets skibstømrer har bygget broen, som lodsbåden ligger til ved. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Havnekontorets skibstømrer har bygget broen, som lodsbåden ligger til ved. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk