Vi har modtaget:

Hjemtagelse af opgaver

Er det en god idé at hjemtage det specialiserede socialområde?

På sidste kommunalbestyrelsesmøde blev sagen om hjemtagelse af en række af de opgaver, som Tårnby Kommune løser for os, behandlet.

Årsagen til dette var, at ministeren har meddelt dispensation til, at det forpligtende samarbejde kan ophæves, hvis man er enige om det. Og er det nu en god idé?

Strukturreformen i 2007

I 2007 blev den daværende strukturreform søsat: Nedlæggelse af amterne, overgangen til større, men færre kommuner og regionernes oprettelse. Hele det specialiserede socialområde, som amterne drev, blev lagt ud til kommunerne. 

I årene efter oplevede mange borgere og fagpersoner, at der skete tab på faglig viden og forringelse af tilbud til udsatte borgere. Først efter en del år fik kommunerne bedre styr på de meget specialiserede opgaver, som amterne havde drevet. 

Uagtet at der var gode tanker bag strukturreformen, er det min opfattelse, at det har medvirket til en forringelse af det specialiserede socialområde i Danmark. Samtidig har vi efterfølgende set, at selv de større kommuner i Danmark har haft svært ved at løfte opgaven på socialområdet, og der har aldrig været mere brug for interesseorganisationerne til at varetage borgernes sager, end der er nu.

Lidt klogere

Da sagen om hjemtagelse af blandt andet det sociale område blev drøftet første gang for cirka et halvt år siden, var meldingen, at man ønskede at hjemtage alle områder på nær sagsbehandling omkring miljølovgivningen. 

Den gang udtalte Konservative en bekymring for dette og nævnte, at vi som kommune, qua vores størrelse, ikke har de tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at løfte de meget specialiserede områder. Nu har sagen været genforelagt for politikerne, og i den mellemliggende tid er embedsmændene blevet klogere og fraråder nu, at det specialiserede børnehandicap-område skal hjemtages.

Alligevel hjemtagelse

På mødet i marts måned besluttede Venstre, Socialdemokratiet, DF og liste T at hjemtage en langt række områder fra Tårnby Kommune. Blandt andet det specialiserede voksenområde, genoptræning, pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 

Konservative stemte imod, og vi er bekymret for denne udvikling – og det er der flere årsager til. 

For det første har kommunen i 2021 modtaget en revisionsrapport på kommunens egen sagsbehandling af sociale ydelser. En opgave, der ikke kræver stor faglig specialiseret viden, og alligevel modtager Dragør en sønderlemmende kritik af revisionen for manglende overholdelse af gældende regler. 

For det andet må vi forholde os til, at vi generelt ikke kan rekruttere medarbejdere til Dragør Kommune og har svært ved at få erfarne socialrådgivere. 

For det tredje har selv større kommuner med mange medarbejdere og faglige eksperter udfordringer med at varetage de opgaver, som Tårnby i dag løser for os, og med dette i mente må man undre sig over, at man tror, at Dragør som en lille kommune selv kan løse opgaverne.

Jeg håber inderligt, at Konservatives bekymring bliver gjort til skamme, og vi kommer til at løfte opgaven, så borgerne behandles ordentligt og korrekt. Men når vi ikke er i stand til at løfte de lette opgaver, hvorfor tror vi så, at vi kan give borgerne en god service på de opgaver, som kræver specialiseret viden? 

Det helt afgørende i denne sag er hensynet til de borgere, som har brug for specialiseret hjælp og støtte fra kommunen. De har brug for den bedste behandling og service, og derfor har vi sagt nej til at hjemtage opgaverne, for vi tør ikke løbe risikoen på borgernes vegne.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Spidskandidat til Kommunalvalg 2021
Medlem af kommunalbestyrelsen for Konservative

Stor opbakning til valgplakater

Tradition sejrer over grønt forslag i Dragør Kommune Læs mere

Et vigtigt valg

Et stærkt Danmark i et sikkert Europa Læs mere

EU svigter i migrantkrisen – igen

EU's manglende handling blottet igen i ny migrantkrise Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk