Høje brændstofpriser udfordrer busdriften

Kan betyde færre busafgange

De høje brændstofpriser gør busdriften dyrere. Arkivfoto: TorbenStender.
De høje brændstofpriser gør busdriften dyrere. Arkivfoto: TorbenStender.

Midt i december fik Dragør Kommune besked om, at de forhøjede brændstofpriser vil give Movia en merudgift på sammenlagt 232 mio. kr. i 2023.

Dragør Kommunes andel af denne merudgift er 755.000 kr. Udgiften fordeler sig på 505.000 kr. for den lokale busdrift, som er under Klima-, By- og Erhvervsudvalgets (KBEU) sektor 2 (teknik og miljø), og på 250.000 kr. for flexhandicapkørsel, som hører under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets (SSAU) sektor 6 (borger og social).

De to udvalg skulle i sidste uge tage stilling til finansiering af merudgiften, der ifølge budgetforliget for 2023–2026 skal dækkes inden for området. Det betyder konkret, at KEBU og SSAU skal kigge i budgetterne og selv finde pengene.

Tiltag fra Movia

Movia forventer, at brændstofpriserne allerede i 2024 vil være væsentlig lavere, og de forudser, at det sammenlagt vil give en lavere udgift på omkring 200 mio. kr. i forhold til 2023. Det er således kun i år, der er særlige økonomiske udfordringer.

Der bliver arbejdet med forskellige tiltag for at mindske merforbruget i Movia.

Søndag den 15. januar trådte en række takststigninger i kraft. Den gennemsnitlige prisstigning er på 4,9% – men visse rejser et blevet væsentligt dyrere, eksempelvis er en tur fra Dragør til Rådhuspladsen med Rejsekort steget fra 21,50 kr. til 23,50 kr. – en stigning på 9,3%. Til gengæld er samme tur faldet 16,7% i pris – fra 36 kr. til 30 kr. – hvis turen køres på en enkeltbillet.

Lovpligtigt tilbud

Flexhandicapkørsel er et lovpligtigt tilbud til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der betyder, at de ikke kan gøre brug af offentlige transportformer.

Ifølge forvaltningen vil det ikke være muligt at finde besparelse på området ved at skære i serviceniveauet, da det allerede svarer til lovens mindstekrav.

I et enigt SSAU besluttede man at anbefale en finansiering gennem et forventet mindreforbrug inden for sektor 6. Dermed undgås i første omgang forvaltningens forslag om serviceforringelser inden for området eller besparelser på for eksempel Dragørs Aktivitetshus.

Færre afgange

Den lokale busdrift udgøres i Dragør af linje 33 og 35. Linje 250S er en regional rute, som udelukkende finansieres af Region Hovedstaden. Den er således ikke en del af problematikken i Dragør Kommune.

Movia har ekstraordinært åbnet op for muligheden for at ændre i busbestillingen for 2023 og dermed også i busdriften. Dog vil eventuelle ændringer først kunne finde sted fra september måned, og eventuelle ændringer vil skulle ske i samarbejde med Tårnby og Københavns Kommuner, som driver linjerne 33 og 35 i samarbejde med Dragør Kommune.

For at imødekomme de højere udgifter vedtog KBEU at anbefale forvaltningens forslag, der går ud på at henvende sig i Movia for at finde kompenserende besparelser i 2023 og 2024 for de 505.000 kr., der forventes i merforbrug.

Voldsomme nedskæringer

Movia lavede i forbindelse med Budget 2022 beregninger på, hvordan kommunen vil kunne lave besparelser på busdriften. Disse beregninger viste, at der for at opnå de nødvendige besparelser ville være behov for voldsomme ændringer i driften.

Linje 35, der kører imellem Sundbyvester Plads og Købehavns Lufthavn, betjenes i hverdagene i øjeblikket af fire busafgange i timen i dagtimerne og to busser i timen om aftenen. I weekenden er der en bus i timen før kl. 8.30 og to busser i timen fra kl. 8.30 og frem til sidste afgang.

I første beregning af mulige sparetiltag reduceres linje 35 til timedrift i weekenderne og i ydertimerne. Det vil give en årlig besparelse på 300.000 kr. Beregningen viste dog også, at det vil kunne give et tab af 24.000 rejsende.

Movia lavede ligeledes beregninger, der viste besparelser på 600.000 kr. ved at lave timedrift på linje 35 hele døgnet alle ugens dage, og i disse beregninger forventes et tab af 43.000 rejsende.

Man kan dog ikke længere helt regne med disse tidligere beregninger, som blev lavet i forbindelse med Budget 2022 – før brændstofprisernes himmelflugt, og den præcise effekt af omlægningen skal Movia først have beregnet. Samtidigt vil der kun kunne forventes en effekt på 25% af et års besparelser, da der er tale om en kontraktændring, som først vil træde i kraft til september.

SSAU’s og KBEU’s anbefalinger skal viderebehandles i Økonomiudvalget torsdag den 19. januar – og ugen derefter i kommunalbestyrelsen.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk