Vi har modtaget:

Hvem bestemmer udviklingen?

En samlet kommunalbestyrelse har afvist HALLÖY Cafés ansøgning om udeservering på den vestlige del af Neels Torv. Denne beslutning er taget af alle politikerne, og som de skriver i Dragør Nyt: »Vi i kommunalbestyrelsen står skulder ved skulder i denne beslutning.« (læs det kommunalbestyrelsens fælles indlæg her). Det, må man jo sige, er positivt nyt, og hvis det også fremadrettet kunne gøre sig gældende i andre sammenhænge, lover det godt for fremtiden.

Vi er cirka 12.000 borgere her i kommunen. Over 900 af disse har skriftligt tilkendegivet, at de er uenige i kommunalbestyrelsens beslutning. Derudover har flere tusinde liket caféens ansøgning. Det rejser naturligvis det spørgsmål, om det er borgernes eller de 15 politikeres mening, der skal afgøre udviklingen i Dragør.

For år tilbage brugte kommunen over 150.000 kr. på at etablere to små torve ved udgangen af gågaden. Formålet var formentlig, at man ville undgå, at de gående fra gågaden endte ud på Strandlinien, som jo er stærkt trafikeret. 

Disse to pladser blev lynhurtigt anvendt til at udvide serveringsområdet for Café Blink og Dragør Strandhotel, og idéen med at få et overblik, når man kom ud fra gågaden, gik ligesom fløjten, men under alle omstændigheder skabte disse to restauranter et hyggeligt område for byens borgere og turister.

Denne tendens har spredt sig op igennem gågaden, og denne har aldrig været hyggeligere, end den er i dag. 

Det kan da godt være, at skiltene eller stolene af og til bevæger sig lidt for langt ud i gåfeltet. At dette sker en gang imellem, er jo ikke altid den næringsdrivendes skyld. Mange kunder glemmer at sætte stolene ind og skubber lidt til tingene, men dette må ikke forhindre, at den positive udvikling fortsætter. 

Det må være muligt at regulere tingene på en eller anden måde. Man kunne jo eventuelt give dem et klip i tilladelsen, og efter tre klip tabte de retten til udeservering i et år eller to.

HALLÖY Cafés ansøgning bør sidestilles med Dragør Strandhotels og Café Blinks anvendelse af offentlige pladser, og der bør derfor gives tilladelse til at fastholde deres midlertidige udeservering, af hensyn til at så mange borgere ønsker dette.

Gæsterne på HALLÖY Café er primært de lokale borgere. Der er os, der drikker morgenkaffe, før de fleste, og derefter begynder barnevognene at trille forbi. Til middag kommer skolebørnene og får sig en sund sandwich i stedet for en Yankeebar fra 7-Eleven, om eftermiddagen kommer pensionisterne osv. osv. Så lad dem nu beholde dette område, da det alligevel ikke bliver brugt til noget og ikke kan genere nogen.

De næringsdrivende i byen er der for os hele året. Så jeg synes, at vi alle skal bestræbe os på at støtte dem, og det er derfor for mig uforståeligt, at man i fem weekender laver Öresundsmarkedet på havnepladsen. Dette marked har hverken relation til Øresund eller Dragør og stjæler blot omsætning for de næringsdrivende. 

Hvis vi i Dragør ønsker flere arrangementer på havnepladsen, kunne man jo passende lade de næringsdrivende styre dette. De har jo allerede vist ved deres havnefest, at de kan løfte en sådan opgave.

Spørg borgerne

Så vidt jeg forstår, er der et bredt flertal i kommunalbestyrelsen for, at man skal arbejde videre med UNESCO-projektet. 

Det havde været fornuftigt, at man, inden man igangsatte dette arbejde, havde undersøgt, hvorvidt borgerne ønskede at blive en del af UNESCO. Jeg tror nemlig, at vi er mange, der ikke deler denne begejstring, så jeg vil foreslå, at politikerne først og fremmest oplyser os om fordelene og ulemperne ved at indgå i et sådant samarbejde.

Når det så engang er debatteret, kunne I passende lave en afstemning – eksempelvis sammen med kommunalvalget. Dette ville være reel borgerinddragelse. 

Vi har også en stor uenighed omkring engvejsarealet. Her kunne man også spørge borgerne – vel at mærke når I er kommet med konkrete forslag. På den måde får man inddraget borgerne, og vi undgår, at politikerne skal give valgløfter om, hvad de vil arbejde for. Historien har jo vist, at det ikke er altid, at sådanne valgløfter bliver overholdt.

Tilsyneladende har vi jo kapaciteten til at gøre tingene rigtigt. Ledelse og bureaukrati i Dragør koster 10.031 kr. pr. indbygger. I Roskilde koster det 5.237 kr. Dette burde jo medføre, at vi så får dobbelt så god service i Dragør Kommune som den, de får, i Roskilde. Om vi får dette, ved jeg ikke, men hvis det er tilfældet, så er jeg glad for, at jeg ikke bor i Roskilde.

Alle partier har til hvert valg løfter om mere åbenhed og borgerinddragelse, hvilket vi alle jo kun kan støtte op om, så kære politiker betragt mit og andres indlæg som et bidrag til mere borgerinddragelse. Vi gør dette i håb om, at vores ønsker så også bliver afspejlet i de beslutninger, I træffer.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Nej til udeservering ved Beghuset

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti opfordrer Klima-, By- og Erhvervsudvalget til at genbehandle Beghusets ansøgning om udeservering.

Vi har modtaget: Udeservering ved Beghuset

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, mener at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til og der må være udeservering ved Beghuset.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk