Hvem skal sælge røde romkugler?

Hvis man er barn af 90’erne her i Dragør, så er der en ting, der er forbundet med sommer på badeanstalten: Røde romkugler.

De har sammen med andre kioskvarer op gennem årene været solgt af kommunens medarbejdere, der også stod for billetsalget Dragør Søbad, som badeanstalten officielt hedder.

Men fremtiden for kiosken er særdeles uvis, efter der er kommet fokus på, hvorvidt det er en kommunal opgave at drive kiosk. 

Økonomiudvalget har besluttet, at kommunen ikke længere skal have sommersalget ved mormorstranden for at sikre »overholdelse af kommunalfuldmagtsreglerne«, som det så mundret hedder. 

Spørgsmålet på mødet var dernæst, om det så skulle være et endegyldigt farvel til slush ice, is, kaffe, sodavand, røde romkugler og hvad man ellers kan finde på at sælge fra kiosken?

Men udvalget ville det anderledes. De besluttede at udbyde kiosksalget til en privat aktør, som nu kan byde på forpagtningen af kiosken. 

De nye vilkår for forpagtningen af kiosken inkluderer krav om åbningstider i søbadets højsæson fra 1. maj til 31. august, med særlige åbningstider under skolesommerferien og i weekenderne, hvor vejret inviterer til badeliv. 

Interesserede parter vil have mulighed for at byde ind på forpagtningen, hvor de blandt andet skal navigere i et område med særlige naturbeskyttelsesregler, og hvor der ikke er noget køkken – kommunen stiller ikke krav til, at forpagteren skal tilbyde røde romkugler.

RMP

Kiosksalget på Dragør Søbad skal udliciteres. Arkivfoto: Thomas Mose.
Kiosksalget på Dragør Søbad skal udliciteres. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk