Ikke denne gang for Prins Knuds

Fredningsnævnet har afvist en udvidelse af parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning. Dermed skal politikerne se sig om efter andre steder til de firhjulede

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragør mangler parkeringspladser, der ligger tæt på den gamle by. 

Det må være konklusionen, efter politikerne først har valgt at skrinlægge en udvidelse af parkeringspladsen på Stejlearealet og nu får en afvisning af at udvide parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning med 12 pladser.

Den nuværende parkeringsplads foran Dragør Badehotel er for lille, hvis alle gæster skal kunne have deres bil holdende tæt på hotellet. Derfor vil parkeringen blive spredt til de nærliggende veje, vurderer kommunen. 

Løsningen lå lige for: Udvid den nuværende parkeringsplads. 

Problemet er dog, at området er fredet, og derfor kræver det en dispensation af Fredningsnævnet. Og herfra er man nu kommet med en afgørelse: Kommunen må ikke udvide parkeringspladsen.

Mod fredningen

Afgørelsen lægger vægt på, at ændringen vil være i modstrid med fredningens formål med blandt andet at »beskytte de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier i kystområdet på Sydamager«, som der står i fredningen.

Kommunen havde ellers argumenteret godt for sin sag. Blandt andet havde man fundet en gammel lokalplan, fra da området blev udlagt, frem – og i den var et langt større areal afsat til parkeringspladser.

Desuden havde Tårnby Kommune lavet en vurdering af, at udvidelsen ikke ville have nogle former for betydninger for hverken fugle eller natur i området. 

Biologerne havde besigtiget den jordvold, der skulle flyttes nogle meter for at gøre plads til bilerne, og her blev fundet 16 plantearter fra vild kørvel til prikbladet perikon. Deres vurderingen var, at der faktisk ville være endnu flere arter efter en flytning. 

Men lige meget hjalp det. Efter en besigtigelse valgte Fredningsnævnet ikke at følge kommunens ønske: »Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektets formål er permanent at inddrage en del af det fredede areal (...) til parkeringsformål m.h.p. at støtte udbygningen af en nærliggende erhvervsvirksomhed. Dette taler afgørende imod adgangen til at dispensere,« skriver de i afgørelsen.

Ingen anke

Kommunen har mulighed for at anke afgørelsen, men umiddelbart har punktet kun været på de kommunale dagsordener som et orienteringspunkt, hvilket betyder, at der ikke har været lagt op til, at politikerne skulle tage en beslutning om at tage sagen videre.

I forvejen står politikerne i et dilemma, fordi de gerne vil forbedre forholdene for cyklister på Vestgrønningen. Det betyder, at der skal laves cykelbaner og sløjfes parkeringspladser. 

Men sagen er gået i hårdknude, fordi politikerne ikke kan blive enige om, hvor erstatningspladser skal placeres. 

En mulighed er at udvide antallet af parkeringspladser på Rønne Allé, men her er det en bekymring, at vejen ud af den gamle by vil blive spærret i de minutter, hvor der bliver hentes skrald i gaden, fordi det ikke længere vil være muligt at overhale skraldebilen.

Der er ikke umiddelbart nogen melding om, hvad processen herfra bliver.

Parkeringsarealet foran Drag­ør Badehotel bliver ikke udvidet. Arkivfoto: Thomas Mose.
Parkeringsarealet foran Drag­ør Badehotel bliver ikke udvidet. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk