Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de sidder i en bestyrelse som repræsentant for kommunen. Men det er et flertal imod

Af Rasmus Mark Pedersen

I Dragør Kommune er det en central del af de folkevalgte politikeres arbejde at repræsentere kommunen i forskellige selskabsbestyrelser.

Dette omfatter bestyrelsesposter i eksempelvis Amager Ressourcecenter, HOFOR og Dragør Fjernvarme.

For nylig fremsatte liste T et forslag, der skulle sikre, at alle kommunens repræsentanter arbejder efter klare og veldefinerede mål i deres bestyrelsesarbejde. Blandt bevæggrundene for forslaget er, at Dragør ofte kun ejer en mindre del af disse selskaber og derfor har behov for at samle kræfterne mere fokuseret på netop Dragørs interesser.

Forslaget blev præsenteret af Peter Læssøe og inkluderede et ønske om, at forvaltningen skulle fremlægge konkrete forslag til, hvordan disse målsætninger kunne udmøntes i praksis.

Motivationen bag forslaget var at sikre, at kommunens borgere altid er i fokus, og at bestyrelsesmedlemmerne prioriterer områder og ydelser, der er vigtige for Dragør.

Der blev blandt andet peget på spørgsmål som betaling for den nye vandledning, forventede stigninger i vandprisen og ønsket om en grundvandssænkning i dele af kommunen.

Ikke flertal

Forslaget faldt dog igennem i kommunalbestyrelsen. Torsdag den 4. april stemte et flertal på 11 medlemmer fra Socialdemokratiet, Konservative, Moderaterne, og Venstre imod, mens kun de tre medlemmer fra liste T stemte for, og et enkelt medlem fra Sydamagerlisten undlod at stemme.

På kommunalbestyrelsesmødet reagerede det konservative medlem Martin Wood Petersen, som også har den højest betalte bestyrelsespost i HOFOR, på liste Ts forslag.

Han mener, at det vil være ulovligt at indføre for de selskaber, der er organiseret som et aktieselskab:

»Instruktionsbeføjelser er ikke tilladt i forhold til aktieselskaber. Så det, I beder om i forhold til HOFOR, det er faktisk et decideret lovbrud,« forklarer han og fortsatte med en fremstrakt hånd:

»I stedet for at stille et forslag som det her på et kommunalbestyrelsesmøde, så skulle I da bare være venlige og sende mig en mail eller ringe til mig. Så skulle I få svar lige med det samme. Det er altså den nemmeste måde at gøre det på.«

Del af valgkamp

Derefter blev tonen mere uforsonlig:

»Det er jo den her nye valgkampstaktik, I har gang i, med at I løfter sager direkte ind i kommunalbestyrelsen, uden at de reelt set har været i udvalgsbehandling først,« fortsatte Martin Wood Petersen.

Peter Læssøe replicerede, at han mener, at forslaget er lovligt.

»Det her er jo ikke en instruktionsbeføjelse, og det er ikke noget lovbrud, at man har en målsætning med ind i et aktieselskab. Vi må godt beslutte, at vi gerne vil have, at du arbejder for det her,« mener han.

Men der var altså ikke opbakning til liste T’s forslag. Heller ikke fra Moderaternes Lisbeth Dam Larsen:

»Det er en anden rolle, vi har, end at skulle båndlægges en eller anden bestemt mening og nogle målsætninger. Så Peter – der synes jeg, at liste T er gået for langt,« argumenterede hun.

Selskabets bedste

Borgmester Kenneth Gøtterup fra Det Konservative Folkeparti afsluttede debatten med at sætte forslaget til afstemning – og inden da konkluderede han:

»Man kan ikke sidde i et selskab og alene pleje kommunens egne interesser med nogle forudtagede politisk besluttede rammer om, at det er den her vej, vi skal, for det handler om at få tingene til at lykkes for alle kommuner bedst muligt. Nogle gange får man meget ud af det som kommune; andre gange er der også nogle beslutninger, der er måske mindre hensigtsmæssigt for ens egen kommune,« forklarede borgmesteren.

De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder i bestyrelserne, får vederlag ud over deres honorar som politikere.

Eksempelvis er det årlige honorar 54.396 kr. for at sidde i Movias bestyrelse, 25.756 kr. for at sidde i Amager Ressourcecenter, 125.000 kr. for HOFOR og mellem 7.500 kr og 9.500 kr. for Dragør Fjernvarme.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk