Ingen særtilskud

Dragør Kommune var ikke en af de 17 kommuner, der fik del i særpuljen til vanskeligt stillede kommuner

På ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i august måned blev det besluttet, at Dragør Kommune skulle søge om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Halvdelen af landets 98 kommuner havde søgt om at få del i puljen, der udgjorde godt 360 mio. kr. Heraf blev 17 kommuner tilgodeset – men Dragør Kommune var altså ikke en af dem.

»Ved fordelingen er prioriteret at yde tilskud til de kommuner, hvor udfordringerne er flest og størst,« lyder det fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Lolland Kommune var den absolutte topscorer i støtte. Kommunen fik bevilliget 120 mio. kr. – altså en 1/3 af den samlede pulje.

Tre af de 17 kommuner, der fik del i tilskuddet, ligger i Region Hovedstaden. Det drejer sig om Bornholms Regionskommune, Albertslund Kommune samt Halsnæs Kommune.

Lånedispensation

Politikerne i Dragør besluttede på de ekstraordinære møder, at Dragør Kommune ikke skulle søge om lånedispensation i 2022. 

Indenrigs- og Boligministeriet meddeler, at 13 kommuner har fået bevilliget lånedispensation. To af disse kommuner ligger i Region Hovedstaden; nemlig Rødovre og Vallensbæk.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk