Vi har modtaget:

Integrationen er fejlslagen

Der bruges enorme summer på ikke-vestlige indvandrere i Dragør

Konservative i Dragør mener, at integrationen er fejlslagen og koster dyrt (læs debatindlægget her, red.).

Jamen så velkommen i klubben. Det synspunkt deler vi! Og vi håber fra Dansk Folkepartis side, at det ikke blot er tomme ord, men at Konservative vil være med til at få strammet op.

Integrationen har slået fejl

Det ene håbløse integrationsprojekt har igennem mange år afløst det næste og lige så håbløse projekt. 

Finansministeriet lavede nogle beregninger i 2017, der viste, at offentlige finanser fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var på ÷33 mia. kr. i 2017. Det koster det danskerne om året. 33 mia. kr.!!

Dragør bruger knap 12 mio. kr. om året på at forsørge ikke-vestlige indvandrere. Hertil kommer så en masse andre udgifter relateret til ikke-vest-lige indvandrere. De skal jo også have eksempelvis boliger stillet til rådighed. Så reelt viser regnskaberne, at vi i Dragør brugte 43 mio. kr. i 2017 på ikke-vestlige indvandrere.

43 mio. kr. om året! Tænk, hvor mange penge, der skal tages fra de forskellige områder såsom institutioner, skoler, ældreområdet og kulturen for at dække udgifterne til uproduktive ikke-vestlige indvandrere.

Hvis danskerne bidrog lige så lidt til fællesskabet, som ikke-vestlige indvandrere, så ville vores BNP gå ned med hele 8%. Sagt på en anden måde – det ville koste 200 mia. kr. årligt, hvis danskere var lige så lidt i beskæftigelse som ikke-vestlige indvandrere.

Flygtninge fra Syrien

Vi husker nok alle de velmenende eksperter, der i 2015 påstod, at alle syrere var enten læger, tandlæger eller ingeniører. De var veluddannede og ville være lette at integrere. Sådan lød påstanden, da tusindvis af syriske flygtninge i 2015 kom til Danmark. 

Men sandheden er, at de syriske flygtninge, der kom til Danmark i 2015, klarere sig dårligere, end andre flygtningegrupper på det danske arbejdsmarked. 

En analyse fra Danmarks Videnscenter For Integration viser nemlig, at påstanden om syrernes uddannelsesniviau overhovedet ikke holdt stik. Tværtimod har de syriske flygtninge vist sig at være blandt de sværeste at få i job i Danmark.

Senest har vi i Dragør Kommune sammen med andre kommuner fået en henvendelse fra Beskæftigelsesministeriet, der viser hvor ekstremt lav registreringen af jobsøgningsaktiviteten er blandt netop denne gruppe borgere. Ministeren minder sågar kommunerne om, at der er sanktionsmuligheder. 

Gad vide om vi i Dragør rent faktisk benytter den mulighed? Det vil jeg da undersøge! 

Det samme gælder såfremt elever har ulovligt fravær på 15% eller derover. Så har skolens ledelse en såkaldt »objektiv forpligtigelse« til at underrette kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer dernæst afgørelse om en eventuel standsning af børne- og ungeydelsen for det pågældende kvartal. 

Jeg har ikke set en sådan sag i min tid i kommunalbestyrelsen. Men jeg vil da ligeledes gerne have det undersøgt! For udnytter kommunen de sanktionsmuligheder, der ligger – eller vender man det blinde øje til og lader stå til?

Konservative mener, at det er svært at tale om ting såsom at sætte skub i beskæftigelsen og sætte en bremse for udbetalingerne over for jobparate, ikke-vestlige indvandrere. Deri er vi så ikke enige. Men nu har vi selvfølgelig også haft den stramme udlændingepolitik som en mærkesag, siden Dansk Folkeparti blev stiftet. Vi synes ikke, det er svært at tale om. Vi synes, det er svært at få de andre partier med på aftaler, der reelt strammer op, når det kommer til stykket.

Retorik gør det ikke alene. Men i første omgang hilser vi de nye vinde fra Konservative velkomne.

Dansk Folkeparti er altid klar til at få strammet op på udlændingeområdet.

Med venlig hilsen
Anne Funk
Nuværende kommunal-bestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti og kandidat til valget til november

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk