Journalistik på skemaet

Pennen glødede, da 2.g’erne og 2.hf’erne på Tårnby Gymnasium og HF havde en hel dag i journalistikkens tegn

På Tårnby Gymnasium & HF (TG) har der de seneste år været fokus på at udvikle skriftligheden ved at løfte og stimulere elevernes nysgerrighed og lyst til at udtrykke sig skriftligt. 

Tirsdag i sidste uge havde hele årgangstrinet af 2.g’ere og 2.hf’ere som en del af fokusset taget plads i multihallen, hvor de skulle høre om konstruktiv journalistik – og herefter selv have hænderne nede i materien.

TG har i år investeret i et abonnement på avisen Zetland til både lærere og elever, og man mente derfor, det var oplagt, at dagen blev kickstartet med et oplæg af journalist og forfatter Nanna Schelde – netop fra Zetland. Og da oplægget indeholdt information om det at arbejde med konstruktiv journalistik, var eleverne godt forberedte, da de efterfølgende blev sendt på feltarbejde.

Nanna Schelde fra Zetland gav et oplæg om konstruktiv journalistik.
Nanna Schelde fra Zetland gav et oplæg om konstruktiv journalistik.

Hver klasse havde en redaktion siddende med base på gymnasiet, og denne blev fodret med historier og artikler fra de mange »journalister«, som var sendt ud i lokal-området på jagt efter den gode fortælling.

Sidst på dagen blev artiklerne samlet i en avis for hver klasse, og i løbet af efteråret forventer man på TG, at et udsnit af historierne også kommer til at pryde et kommende, elevstyret skoleblad.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk