Konstitueret kommunaldirektør Mads Leth-Petersen. Foto: Drag­ør Kommune.
Konstitueret kommunaldirektør Mads Leth-Petersen. Foto: Drag­ør Kommune.

Konstitueret kommunaldirektør

Kommunalbestyrelsen har som følge af, at den nuværende kommunaldirektør har fået nyt job, i enighed besluttet at konstituere direktør Mads Leth-Petersen som kommunaldirektør fra søndag den 1. august

På et ekstraordinært møde tirsdag den 29. juni tog kommunalbestyrelsen stilling til den rekrutteringsproces, der skal finde en ny kommunaldirektør til erstatning for den nuværende kommunaldirektør, Henrik Harder, der har søgt – og fået – nyt job. 

»Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu kan komme i gang med at finde en ny kandidat til stillingen som kommunaldirektør. Og jeg er meget glad for, at direktør Mads Leth-Petersen tager tørnen som konstitueret frem til, at en ny er på plads. Mads Leth-Petersen udgør sammen med Asger Villemoes Nielsen et stærkt direktionsteam,« lyder det fra borgmester Helle Barth.

Perioden, hvor Mads Leth-Petersen er konstitueret, er en meget central periode i det kommunale liv. Det er nemlig der, hvor budgettet for de næste år forhandles på plads blandt de politiske partier i kommunalbestyrelsen. 

Ændret ansvarsfordeling 

Dragør Kommune oplyser, at det med to mand i direktionen fra den 1. august for fortsat at have fokus på organisationen og den daglige drift har været nødvendigt – midlertidigt – at ændre på den interne ansvarsfordeling. 

Ændringerne betyder, at Mads Leth-Petersen fra den 1. august til 1. november har direktør-ansvaret for afdelingen Økonomi og Indkøb samt for Center for Plan, Teknik og Erhverv samt dertil de øvrige kommunaldirektøropgaver; herunder understøttelse af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

I samme periode vil direktør Asger Villemoes Nielsen overtage direktøransvaret for Center for Politik, Service og Social samt Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Han fortsætter som hidtil med direktøransvaret for Center for Børn, Skole og Kultur, afdelingen for It og Support samt Digitaliseringsteamet, og derudover får han ansvar for udvalgte opgaver inden for det tekniske område, for eksempel infrastruktur. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk