Vi har modtaget:

Ladestandere ved Hollænderhallen

Der er nu to muligheder for en løsning

Siden juni 2021 har forvaltningen haft kontakt med et par virksomheder, som opsætter ladestandere. Og i august 2021 foreslog Dansk Folkeparti, at samtidig med at flygtninges pavilloner fjernes efter krav fra myndighederne, så skulle de dyrtanskaffede elkabler overtages til ladestandere. 

DF’s forslag var med en nervøsitet over, at kablerne kunne blive skrottet ved pavillonernes flytning. 

Et enigt byråd vedtog i august, at der skulle opstilles ladestandere, samtidig med at pavillonerne blev flyttet. Nu er der gået otte måneder, og vi er ikke kommet et hanefjed længere frem.

Naturligvis kan det dog nås til den 1. april, hvis forvaltning fremsender kortskitse over parkeringspladsen med kablerne angivet til tre virksomheder med anmodning om tilbud på 6, 12 eller 18 ladestandere. Det kan gøres på et par uger, hvorefter sagen kan politisk vedtages. 

Den store, dyre og langvarige del af opgaven ved anlæg af ladestandere er trækning af strømkabler, som ligger der i dag. Ladepladserne kan oprettes straks, og den store renovering af pladsen sker, når pengene kan afses, og planerne er endelig godkendt.

Vælger man den længste omvej, tager det tid.

Hvis den enkelte opgave med opsætning skal gennem hele møllen, så koster det meget arbejde, mange penge og lang tid.

Traditionen vil her være, at forvaltningen igen laver nye skitser over hele parkeringspladsen. Disse skitser bliver så godkendt i byrådet efter sommerferien og sendt til høringer i relevante råd, som er Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet og Brugerbestyrelsen for Hollænderhallen. Når deres svar foreligger, skal endelig plan vedtages, og ombygning af parkeringspladsen skal lægges ind i budgettet. Det kan ikke nås inden budgetved-tagelse i september – men så er der jo også god tid til Budget 2024, som skal vedtages i september 2023. 

Forvaltningens tidligere skitser over opgaven med en nyindrettet p-plads lød på en pris på cirka 4 mio. kr. for nogle år siden. På grund af det overophedede byggeområde i dagens Danmark er mange anlæg steget til det dobbelte. Det betyder, at byrådet skal finde disse millioner i konkurrence med kommunens mange andre anlægsomkostninger, såsom eksempelvis diger og kystbeskyttelse, parkering ved den gamle bydel samt almindelig bygningsvedligeholdelse. 

Dertil skal opgaven tilpasses Dragørs anlægsloft på cirka 43 mio. kr., hvilket, jeg næppe tror, kan ske, da man nok ikke vil udsætte digebyggeriet for at forny parkeringspladsen.

Enkelt forslag

Lad et firma anlægge ladestanderne nu på det eksisterende areal, så de besøgende ved Hollænderhallen kan få opladet deres elbiler fra maj måned, når de i anden anledning er på området ved Hollænderhallen – og erkend, at når p-pladsrenoveringen skal ske, så taler vi om millioner af kroner, og det ligger adskillige år frem i tiden.

Elbilerne er der i dag, og der mangler ladestandere til dem.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Genbrugsplads/miljøstation

Steen Olsen har skrevet et debatindlæg om ladestandere på genbrugspladsen. Læs mere

Vi har modtaget: Afgangshallen indviet

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har skrevet et debatindlæg om området omkring Hollænderhallen. Læs...

Vi har modtaget: Elbilsladestandere

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, fortsætter debatten om elbilsladestander. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk