Ledigheden i Dragør falder

Der er grund til en vis optimisme, for ledigheden er faldet siden februar måned, hvor antallet af arbejdsløse Dragør-borgere under coronakrisen stod på sit højeste.

I de seneste tal fra juli måned ligger ledigheden i Dragør på 3,4 procent, hvilket er lidt under ledighedsniveauet i juli 2020. Ledigheden er samtidig faldet med cirka 23 procent siden februar måned i år, og det vidner om, at det går den rigtige vej for beskæftigelsen. Der er dog stadig et stykke vej ned til ledighedsprocenten på godt 2,5 procent, som var det niveau, der var inden corona ramte Danmark.

Borgmester Helle Barth glæder sig over de nye tal for ledigheden i kommunen og siger: »Det er dog ikke tid at hvile på laurbærerne. Der er stadig flere mennesker og familier ramt af ledighed i Dragør, end før coronakrisen. Og det er ulykkeligt for den enkelte, dybt problematisk for de virksomheder, som mangler gode medarbejdere, og dyrt for kommunekassen. Der skal derfor stadig være et skarpt fokus på, at virksomheder og institutioner, som mangler arbejdskraft, kommer i kontakt med de ledige og omvendt.«

Tårnby Kommune, som løser opgaverne på beskæftigelsesområdet for Dragør Kommune, har på Tårnby-Dragør Jobcenter tidligt i coronaforløbet intensiveret indsatsen. Blandt andet havde man i en periode et fremskudt jobcenter i Københavns Lufthavn.

Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, fortæller, at det handler om, at hjælp, viden og indsats er tilgængelig så tidligt som muligt for de, som er og bliver ledige. Og ligesom borgmesteren glæder han sig over de faldende ledighedstal.

»Vi ser og hører dagligt flyvemaskinerne lande og lette i Kastrup igen. Selv om vi under coronanedlukningen har nydt stilheden med flyvemaskiner på landjorden – er det alligevel godt, at der er kommet gang i Københavns Lufthavn igen. Det giver nemlig grund til en vis optimisme for, at ledighedstallene kan falde yderligere i den kommende tid,« lyder det fra udvalgsformanden. 

Dragør er meget afhængig af lufthavnen – og da coronakrisen fortsat har stor indflydelse på rejse- og lufthavnsbranchen, er beskæftigelsessituationen i Dragør således også afhængig af, hvad der sker globalt set.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk