Lokal støtte fra Kræftens Bekæmpelse

Da Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Dragør sidste forår afholdt et medlemsmøde i Framehouse, var et af emnerne børn i sorg. 

På årsbasis dør der 48 dragørborgere af kræft, og hvert år mister fire børn i Dragør en forælder til sygdommen. 

Af indlægget om børn i sorg fremgik det, at Kræftens Bekæmpelse i flere tilfælde har medvirket til, at skolerne har oprettet sorggrupper. 

Borgmester Kenneth Gøtterup, som deltog i medlemsmødet, fremsatte ønske om, at Kræftens Bekæmpelse i Dragør ville medvirke til, at der oprettet sorggrupper ved Dragørs tre skoler. I oktober måned sidste år påbegyndte man så planlægningen af, hvordan et sådant samarbejde kunne udformes. Og omkring to måneder senere blev der afholdt et møde med deltagelse fra skoleforvaltningen samt en række repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse samt lokalforeningens formand Ole Morten Landsmann.  

Forvaltningen i Dragør Kommune har fremsat et ønske om, at oprettelsen af sorgrupperne kan ske i et andet format end ved skolerne. Den mere præcise udformning vil blive drøftet med Morten Bruun fra afdelingen OmSorg i Kræftens Bekæmpelse, og det er blevet aftalt, at der skal nedsættes en »taskforce« bestående af forskellige fagpersoner i kommunen. Der er forventning om, at selve arbejdet i sorggrupperne kan igangsættes efter sommerferien. 

Det er beregnet at komme til at koste omkring 50.000 kr. at uddanne medarbejderne i sorggruppen, og dertil skal der bruges 10.000 kr. til et informationskursus om sorg-arbejdet for børn og unge i Dragør. Bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse i Dragør har efterfølgende bevilget disse 60.000 kr. til opgaven.

»Når vi har været i stand til at frigive dette ret store beløb lokalt, så er det fordi Race 500 Against Cancer sidste år i forbindelse med Stafet for Livet indsamlede over en mio. kr. Og deraf modtog lokalforeningen 50.000 kr.,« fortæller Ole Morten Landsmann, der er formand for lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse.

Generalforsamling

Som det fremgår af annonce i ugens udgave af Dragør Nyt, afholder Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Dragør medlemsmøde og generalforsamling i Framehouse i næste måned.

I forbindelse med informationen om generalforsamlingen oplyser Ole Morten Landsmann, at det, da to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke længere bor i Dragør, vil være ønskeligt med nye, lokale kræfter i bestyrelsen.

Rytterne fra Race 500 Against Cancer indsamlede sidste år mere end en mio. kr., som nu også kommer Dragør til gode. Arkivfoto: TorbenStender.
Rytterne fra Race 500 Against Cancer indsamlede sidste år mere end en mio. kr., som nu også kommer Dragør til gode. Arkivfoto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk