Foto: Thomas Mose.
Foto: Thomas Mose.

Serien lokalhistorisk tema bringes i samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Historisk Arkiv Dragør, Stationsvej 5, 2791 Dragør har åbent hver tirsdag kl. 10.00–14.00.

Læs flere historier på lokalarkivets hjemmeside www.dragoerhistorie.dk

Kontakt til arkivet kan ske via e-mailadressen lokalarkivet@dragoer.dk

Skipperstræde med hovedrendestenen, som udmundede sig på Rønne Allé. Ca. 1902–1904. Foto: Lauritz Jensen/Historisk Arkiv Drag­ør.
Skipperstræde med hovedrendestenen, som udmundede sig på Rønne Allé. Ca. 1902–1904. Foto: Lauritz Jensen/Historisk Arkiv Drag­ør.
Lokalhistorisk tema – historien bag:

Skipperstræde

Skipperstræde hed tidligere Sankt Pedersstræde. 

Den nordlige ende af strædet er ældst, idet to til tre huse i denne ende må være bygget engang i slutningen af 1600-tallet, mens husnumrene til og med nr. 12 på den østre side er bygget senere, men inden 1710. Den sydlige ende er kommet til midt i 1740’erne.

Igennem den nordlige ende løb en af byens hovedrendestene. Mellem nr. 12 og nr. 14 drejede den østover gennem nuværende Skippergangen og fortsatte mod syd ad Fogdens Plads. Dens løb gennem Skippergangen var i 1800-tallet afspærret med plankeværk i hver ende. Kun byens vægtere havde adgang hertil.

Skipperstræde set fra Bymandsgade mod nord. Til venstre i billedet ses Skipperstræde 17 og derefter Skipperstræde 15. 1928. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Skipperstræde set fra Bymandsgade mod nord. Til venstre i billedet ses Skipperstræde 17 og derefter Skipperstræde 15. 1928. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Købmand Siegfred Petersen står i døren til sin forretning på Skipperstræde 4. 1905. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Købmand Siegfred Petersen står i døren til sin forretning på Skipperstræde 4. 1905. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Til venstre ses købmand Sigfred Petersens butik. Han og hans kone Anna ses foran butikken I højre side af gaden ses rendesten med slusebræt og legende børn i gaden. 1906. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Til venstre ses købmand Sigfred Petersens butik. Han og hans kone Anna ses foran butikken I højre side af gaden ses rendesten med slusebræt og legende børn i gaden. 1906. Foto: Historisk Arkiv Dragør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk