Marinehjemmeværnets grå fartøjer liggende til kaj ved Holmen. Foto: Torben Glyum.
Marinehjemmeværnets grå fartøjer liggende til kaj ved Holmen. Foto: Torben Glyum.

Marinehjemmeværn på stor øvelse

Marinehjemmeværnet i Dragør har i weekenden deltaget i Marinehjemmeværnets Landsøvelse. Her fik de sammen med næsten 200 frivillige kolleger styrket deres faglighed – og så fik de ovenikøbet en opgave, da de var på vej til øvelsen

Skibene lå i weekenden side om side ved flådens gamle hovedbase, Holmen i København, da knap 200 frivillige marinere, otte grå fartøjer og tre hurtige gummibåde var samlet til Marinehjemmeværnets årlige landsøvelse.

En besætning fra Hjemmeværnsflotille 367 Dragør tog allerede torsdag aften søvejen mod Holmen om bord på fartøjet MHV 911 BOPA (Bopa) for at træne med kollegaerne fra hele landet. 

Frivillige marinere samlet til parade på Holmen foran museums-ubåden, Sælen, og den gamle mastekran og rigets flag bagerst. Foto: Andreas Birkebæk.
Frivillige marinere samlet til parade på Holmen foran museums-ubåden, Sælen, og den gamle mastekran og rigets flag bagerst. Foto: Andreas Birkebæk.
Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder fik med farvepatroner farvet deres mål røde og blå. Foto: Torben Glyum.
Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder fik med farvepatroner farvet deres mål røde og blå. Foto: Torben Glyum.

Træningen startede dog allerede, inden Bopa nåede frem: En kæntret lystsejler i torsdagens kraftige blæst var spottet fra land og lå et sted ud for Sundby Sejlforening.

Bopa blev kaldt op af Søværnet og bedt om at lede eftersøgningen til søs, hvor redningsbåde fra Hovedstadens Beredskab og Air Rescue og en redningshelikopter deltog.

»Der blev hurtigt fundet to mand, som blev reddet op af vandet, og aktionen blev herefter afblæst,« lyder det fra Peter Klokker, der sejlede som fartøjsfører på Bopa, som derefter kunne fortsætte mod Holmen.

På den gamle marinestation virkede det for en kort stund, som om at flåden var vendt tilbage. De otte grå marinehjemmeværnsfartøjer og et par af Søværnets patrulje-fartøjer måtte ligge side om side for at få plads.

Marinehjemmeværnsfartøjerne og de hurtige gummibåde fra Maritime Force Protection-enhederne (MFP) trænede i weekenden i Øresund og inde i havneområdet ved Holmen. Helt fra Rungsted i nord og ned til det indre København har man muligvis kunnet høre skud fra vandsiden – heldigvis kun løse skud med farvepatroner.

De frivillige marinere trænede taktiske discipliner såsom skydning, formationssejlads og havnebevogtning, og samtidig hermed opgaver inden for eftersøgning og redning samt miljøforureningsbekæmpelse.

»Landsøvelsen er en rigtig god mulighed for at få trænet specielt de militære discipliner i et stort set up, som vi ikke har lige så gode forudsætninger for at træne lokalt,« fortæller flotillechefen i Dragør, Søren Hansen, efter øvelsen.

Besætningen har således med deltagelsen i øvelsen fået god træning til løsning af lokale opgaver – både hvis lystsejlere skulle være kommet i nød, eller hvis Søværnet skulle kalde dem ud til militære opgaver.

Marinehjemmeværnet holder landsøvelse en gang om året, og lokaliteten for afholdelsen skifter imellem landsdelene. Værnet råder over 30 fartøjer og fire MFP-enheder – og cirka en tredjedel af denne flåde deltager i den store øvelse.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk