Foto: HAS.
Foto: HAS.

Mere udeservering

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) valgte tirsdag den 2. juni at give tre virksomheder tilladelse til udeservering.

De tre virksomheder, der har fået tilladelsen, RE Cucina, Hallöy Café og Dragør Vinhandel, ligger alle på Kongevejen i Dragørs gamle by.

Opfordring fra ministeren

Transportminister Benny Engelbrecht opfordrede i en skrivelse til en række kommuner til at udlægge yderligere områder til udeservering for derved at sikre, at der kan holdes tilpas afstand på restaurationernes udeserveringsområder. Samtidig vil de større udeserveringsområder kunne give virksomhederne bedre mulighed for indtjening i en tid med økonomiske udfordringer.

Selvom Dragør ikke var blandt de kommuner, der modtog skrivelsen fra transportministeren, valgte BEPU alligevel at følge opfordringen og give kommunens administration tilladelse til at give dispensation til større udeserveringsarealer i sommeren 2020.

Efter forslag fra Konservative blev det pålagt forvaltningen, at der skal føres skærpet tilsyn for at sikre, at der vil være ordentlige adgangsforhold for handikappede. Samtidigt blev det præciseret, at det er et midlertidigt tiltag, der løber til udgangen af oktober måned.

Foto: HAS.
Foto: HAS.

Kun i åbningstiden

RE Cucina havde søgt om tilladelse til at opstille borde, stole og oliventræer i spande langs restaurantens facade på Kongevejen samt E. C. Hammersvej. Dragør Kommunes administration havde allerede, inden sagen blev politisk behandlet i BEPU, konstateret, at der ikke er nok plads til udeservering på E. C. Hammersvej. Borde og stole vil komme til at spærre for fodgængere på fortovet. BEPU gav således kun grønt lys for udeservering langs Kongevejen og på hjørnet af Nordre Væl.

Længere oppe af Kongevejen fik Dragør Vinhandel en lignende tilladelse til at sætte borde og stole op langs butikkens facade.

På Neels Torv fik Hallöy Café tilladelse til at opsætte borde, stole samt oliventræer i spande. Der blev dog præciseret, at BEPU ønsker, at Neels Torv skal være en offentlig plads, og at Hallöy Cafés tilladelse er givet midlertidigt på grund af den særlige corona-situation – med udløb samtidig med de øvrige dispensationer, den 31. oktober. 

Alle tre virksomheder skal fjerne borde og stole, når der er lukket.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk