Lennart Løfberg modtog på vegne af Naturvogterne Drag­ør årets initiativpris. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Lennart Løfberg modtog på vegne af Naturvogterne Drag­ør årets initiativpris. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Fokus på en forening i Dragør:

Naturvogterne

Naturvogterne Dragør er på kort tid blevet en stor succes. Det er et naturfællesskab, der arbejder for at passe bedre på den lokale natur – og for at blive klogere på den

Af Birgit Buddegård

Egentlig udsprang idéen om naturvogterne af corona-pandemiens store pres på Amarminoen, fortæller initiativtager og formand for Naturvogterne Dragør Lennart Løfberg til Dragør Nyt under en spadseretur på Fasanstien, der er en del af Amarminoen. 

Lennart Løfberg lagde et opslag om problemet med det meget affald, den store trængsel på Amarminoen førte med sig, op på de sociale medier. Opslaget fik mange likes, og 15 personer meldte sig som inter-esserede i at deltage i gruppen.

Der blev afholdt en del video-møder og hurtigt oprettet en reel forening med vedtægter og generalforsamling – og i marts måned i år afholdtes den første forårsrengøring på Amarminoen. Den resulterede i ikke mindre end 1½ tons indsamlet affald, indsamlet af 400 personer – både børn og voksne.

Et dagligt ansvar

Naturvogterne har i dag over 1.000 medlemmer – et imponerende antal opnået på få måneder. 

Hovedtanken er, at man som medlem af naturvogterne tager et dagligt personligt ansvar for at fjerne det affald, man ser på sin vej, hvadenten det er i bybilledet eller i naturen.

Lær naturen at kende

At rense naturen for affald er en vigtig opgave, men naturvogterne vil også gerne bidrage til et større kendskab til den omkringliggende natur. Denne oplysning vil ske igennem forskellige arrangementer – ofte i et samarbejde med foreninger og frivillige, der har kendskab til et givent emne.

Lennart Løfberg fortæller, at naturvogterne allerede haft et superspændende arrangement, hvor en lokal ornitolog fortalte om fuglelivet herude. Derudover har de afholdt en sælsafari og haft en nærmest magisk aften med et havhøst-arrangement, der sluttede med et stort bål på stranden, hvor de tilberedte muslinger.

Naturvogterne arbejder også på at starte maritime nytte-haver, hvor der kan dyrkes tang og muslinger.

Lennart Løfberg fortæller, at én blåmusling renser 200 liter vand i døgnet – så det batter virkelig noget, siger han.

Sanketure er også på programmet – herunder en svampetur.

Rensning af Dragør Havn

Naturvogterne Dragør planlægger sammen med Dragør Frømandsklub og kajakklubberne en rensning af Dragør Havn i juni til næste år.

Og Dragør Frømandsklub tilbyder at lære de af naturvogternes medlemmer, der måtte ønske det, at dykke med iltflasker, så de kan deltage i rengøringen af havnen. Undervisningen vil hen over vinteren foregå i Hollænderhallen – og til foråret på åbent vand. Og det vil også være muligt at leje våddragt og dykkermaske. Formanden har naturligvis tilmeldt sig kurset.

Istandsættelse af fugletårn

Naturvogterne har tilbudt Dragør Kommune på frivillig basis at sætte fugletårnet syd for Søvang i stand.

Fugletårnet er overmalet med graffiti og trænger til en kærlig hånd, og såfremt kommunen – hvad Lennart Løfberg håber på – svarer positivt på henvendelsen, vil naturvogterne ordne tårnet til april næste år.

Initiativprisen

Naturvogternes store engagement og arbejde for at fastholde og styrke fællesskabet i kommunen, blev tidligere på måneden belønnet med Dragør Kommunes Initiativpris.

Prisen, der er sponseret af Danske Bank, er på 25.000 kroner, og foreningen vil nu drøfte, hvordan pengene bruges bedst muligt til glæde for fællesskabet, lyder det fra Lennart Løfberg.

Initiativerne står i kø, og idérigdommen er stor, så der er givet flere spændende arrangementer på vej.

Biodiversitet er noget, der fylder hos Naturvogterne Dragør – hvad deres flotte logo også understreger med sin symbolik over kærlighed til natur – både på land og til vands.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk