Nu skal der mere liv i det gamle værft

Kommunen har sendt lejen af det 100 år gamle værft på havnen i udbud. Meningen er, at den nye lejer enten skal lave noget til gavn for mange borgere eller noget, der fremmer det maritime liv. Og så kan der blive bygget nyt mellem lodstårnet og Skurbyen

Af Rasmus Mark Pedersen

Hvad skulle det være? En ny café eller en producent af fiskenet? Eller hvad med en kunsthal eller fiskeauktion? 

Mulighederne er mange, når alle kan byde ind på, hvad der skal være i den gamle værftsbygning på Dragør Havn.

Kommunen sender nemlig lejen af grunden i udbud pr. 1. marts, og så starter en proces, hvor mulige lejere byder ind med, hvor meget de vil give i leje, og hvad de vil lave i lokalerne.

Ny bygning?

Det store værftslokale med tilhørende rum småbygninger er i alt på 764 kvadratmeter. Men faktisk må der gerne bygges over tre gange så mange kvadratmeter på grunden. 

Ved siden af de eksisterende bygninger er der nemlig et tomt areal, som en kommende lejer gerne må opføre nye bygninger på. 

I udbudsmaterialet bliver det beskrevet, at hvis den nye bygning bliver brugt til havnerelateret brug som for eksempel værksteder, butikker, service, administration og/eller grejopbevaring, så vil en ny lejer kunne bygge op til 2.662 kvadratmeter. 

Hvis det til gengæld bliver brugt til anden form for erhverv, såsom kontorer og service, der ikke er havnerelateret, så må der kun bygges 1.181 kvadratmeter, mens butikker, der ikke er er havnerelaterede, kun må bygge 286 kvadratmeter mere.

Flere formål i spil

Når de indkomne bud skal vægtes, så ser politikerne gerne, at formålet enten fremmer det maritime liv på havnen eller er rettet mod en bred gruppe af borgere. Det udelukker  dog ikke, at der kan komme til at ske andet på grunden – men buddene herom bliver sandsynligvis rangeret lavere. 

Administrationen vil, inden de laver en anbefaling til politikerne, vægte forslagene ud fra følgende kritierier: 

  • Hovedidé (40%): Dette kriterium har den højeste vægt og fokuserer på, hvordan hovedidéen understøtter havnens kulturmiljø og tilpasser sig byen. Forslag skal indeholde arkitektoniske skitser og beskrivelser – særligt hvis der er tale om ændringer eller nybyggeri.
  • Lejeniveau og lejeperiode (30%): Dette kriterium vurderer forslagets økonomiske levedygtighed og sikker drift, med vægt på indtægt og stabilitet i lejeforholdet.
  • Organisation (30%): Dette kriterium fokuserer på tilbudsgivers kompetencer og evne til at drive og lede den foreslåede aktivitet. Det inkluderer en vurdering af en businesscase og dokumentation for startkapital.

En autentisk skat

Det er altså særdeles usikkert, hvad kommunen kommer til at tjene på bygningerne, og hvad borgerne i byen kan forvente i lokalerne fremover. 

Siden bådeværftet flyttede længere ud på havnen, har der de gamle lokaler været værksteder, udstillinger og koncerter i bygningerne, men spørgsmålet er, om det bliver ved.

Dertil kommer at det er op til den kommende lejer at komme med forslag til, hvor længe kontrakten skal være uopsigelig – både fra lejers og fra kommunens side. Lejere kan byde ind med uopsigelighed i op til 50 år, hvilket giver mening, hvis en lejer skal have sin investering i eventuelt nye bygninger hjem.

Uanset om der skal bygges nyt eller ej, så skal en ny lejer være klar til at investere i bygningerne. Værftshallen er nemlig en tynd træbygning uden varme med 100 år på bagen – og bliver beskrevet af ejendomsmæglerne, der er på sagen, som »en rå og autentisk skat, der venter på at blive genoplivet.«

Dragørs gamle bådeværft for foden af lodstårnet. Foto: Thomas Mose.
Dragørs gamle bådeværft for foden af lodstårnet. Foto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk