Konfirmation på store bededag 2019 i Dragør Kirke. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.
Konfirmation på store bededag 2019 i Dragør Kirke. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Ny konfirmationsdag

Et flertal i Folketinget har den 28. februar i år vedtaget, at afskaffe store bededag helligdag. 

Da store bededag igennem de seneste mange år har været fast konfirmationsdag i både Dragør og Store Magleby Sogn, men med afskaffelsen af helligdagen vil dette ikke længere være praksis. 

Dragør Kirke

Fra år 2024 vil de børn og unge, som vælger konfirmation i Dragør Kirke, blive konfirmeret den fjerde lørdag efter påske.

I 2024 vil det være lørdag den 27. april, og i 2025 vil det være lørdag den 17. maj. 

Store Magleby Kirke

Bortfaldet af helligdagen har også konsekvenser for Store Magleby Kirke, der hidtil har fordelt Nordstrandskolens konfirmander på store bededag og den efterfølgende dag.

Fra 2024 og frem vil konfirmationen af elever fra Nordstrandskolen ske på en og samme dag, nemlig den femte lørdag efter påske. Det vil i 2024 sige lørdag den 4. maj, og i 2025 lørdag den 24. maj. 

Ingen ændringer i år

Indeværende års konfirmationer vil ikke blive påvirket af den aktuelle lovændring, de vil derfor – som planlagt og for sidste gang – finde sted på store bededag, fredag den 5. maj.

Se også annoncerne i denne avis på side 6.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk