Nye støjregler på plads

Dragør Havn får nye regler for støj – selvom erhvervs­foreningen er kritisk

Af Rasmus Mark Pedersen

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har besluttet at indføre nye regler for støj på Dragør Havn.

Reglerne, som gælder i sejlsæsonen fra den 1. maj til 1. september, forbyder støjende adfærd og musik udendørs i tidsrummet sent om aftenen og om natten.

Forslaget blev vedtaget med kun stemmerne fra Sydamagerlisten imod sig.

Erhvervsforeningen på Dragør Havn har i høringssvar udtrykt bekymring over de nye regler.

De mener, at erhvervsaktiviteterne på havnen vil blive påvirket negativt. Foreningen påpeger, at caféer og erhverv har aktiviteter, der strækker sig ud over de tilladte tidspunkter.

»Vi har oplevelsen af, at vi laver et reglement for et problem, der ikke er der, og dermed skaber et nyt,« skriver næstformand Lars Winding i foreningens høringssvar.

Foreningen foreslog derfor, at erhverv på havnen skal undtages fra de nye regler.

Også Dragør Sejlklub havde indsendt et høringssvar. De foreslog, at støjbestemmelserne indarbejdes i den kommende revision af ordensreglerne for havnen, som følger Trafikstyrelsens standardreglement.

Mulighed for dispensation

De nye regler specificerer, at der i sejlsæsonen ikke må være musik, råbende eller larmende opførsel udendørs på havnens arealer eller græsplænen mellem Lystbådehavnen og Gl. Havn mellem kl. 22 og 08.

Der kan dog dispenseres ved tilladte arrangementer og aktiviteter, hvilket skulle komme de erhvervsdrivendes kritik i møde.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har nemlig tilpasset bestemmelserne efter bemærkninger fra erhvervsforeningen, så erhvervsaktiviteter kan begynde før 08, og caféerne kan have musik indendørs og udendørs servering uden at overtræde reglerne.

Sydamagerlisten stemte imod forslaget og fik ført til protokols.

»Vi finder det ikke hensigtsmæssigt at udarbejde et særligt støjreglement for Dragør Havn, da det i praksis vil være svært at håndhæve,« står der i referatet fra Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen vil nu sende de tilpassede bestemmelser til godkendelse hos politiet i henhold til ordensbekendtgørelsen. Herefter vil der blive opsat skilte på havnen for at informere brugerne om de nye regler.

Der vil være udgifter til skilte, men disse forventes at kunne rummes inden for havnens driftsbudget.

Forvaltningen vurderer, at de nye regler vil bidrage til at reducere støjgenerne på havnen uden at påvirke erhvervsaktiviteterne væsentligt.

Nye støjregler på Dragør Havn gælder i perioden fra 1. maj til 1 september. Foto: Thomas Mose.
Nye støjregler på Dragør Havn gælder i perioden fra 1. maj til 1 september. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk