Ønsker til fremtidens varmekilde lokalt

Dragør Kommunes undersøgelse viser, at cirka 70% ønsker at blive tilsluttet et kommende fjernvarmenet

For at blive klogere på planlægningen af overgangen fra brug af fossile brændstoffer adspurgte Dragør Kommune i sidste måned borgere og virksomheder i kommunen om deres ønsker til en fremtidig varmekilde. Og der har været stor interesse for deltagelse i undersøgelsen, hvilket glæder borgmester Kenneth Gøtterup.

»Det var frivilligt og helt uforpligtende at svare på undersøgelsen. At 3.000 borgere og 77 virksomheder så har taget sig tid til at svare, vidner om et kæmpe engagement. Det vil jeg gerne kvittere for,« siger Kenneth Gøtterup, som mener, at undersøgelsen giver et solidt fingerpeg om borgerenes forventninger og ønsker og dermed også et godt grundlag for det videre arbejde med varmeplanen.

Udfasning af naturgas og olie

Folketingets partier har indgået en politisk aftale om at udfase olie og naturgas til rumopvarmning hurtigst muligt – og senest i 2035.

I dag anvender otte ud af ti grundejere i kommunen naturgas til opvarmning af deres ejendomme. Men gennem samarbejde med Tårnby Kommune forventes i alt 98% af grundejerne i Dragør Kommune at kunne få tilbuddet om tilslutning til fjernvarmenettet.

Undersøgelsens resultat

På spørgsmålet om hvilken varmekilde man ønskede at have i 2028: fjernvarme, individuel varmepumpe, naturgas, brændeovn eller andet, svarede 69% af borgerne og 89% af virksomhederne, at de ønskede sig fjernevarme. 

De tilsvarende tal for individuel varmepumpe lød på henholdsvis 9% af borgerne  og 3% af virksomhederne.

»Det er et meget tydeligt resultat, og det glæder mig. For det signalerer, at vi er på rette vej, når vi i samarbejde med Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning planlægger at etablere fjernvarme som et alternativ til fossil opvarmning,« lyder det fra Helle Barth, der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

I alt var 7.065 borgere og 203 virksomheder blevet spurgt om deres ønsker for fremtidige varmekilder, heraf er der indkommet svar fra henholdsvis 43% og 38%.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk