Der er nu hjælp til Dragørs tissetrængende gæster. Handikaptoilettet ved Drag­ør Havnekontor vil have åbent for offentligheden fra kl. 07.00–18.00.
Der er nu hjælp til Dragørs tissetrængende gæster. Handikaptoilettet ved Drag­ør Havnekontor vil have åbent for offentligheden fra kl. 07.00–18.00.
Toiletterne ved Drag­ør Museum holdes fortsat aflåste.
Toiletterne ved Drag­ør Museum holdes fortsat aflåste.

Offentlige toiletter i Dragør

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen har haft mange konsekvenser. En af dem er nedlukning for brug af de offentlige toiletter i Dragør By og Havn. 

Toiletsituationen i byen har været genstand for debat i en årrække, og det er et område, som turist- og handelslivet har næret et stort ønske om at få forbedret. I den forbindelse blev det med budgettet for i år vedtaget, at der skulle etableres toiletter på Nordre Væl. Dette er imidlertid for nærværende taget af bordet igen med det nye budget for 2020, hvor en lang række anlægsprojekter foreløbigt er aflyst. 

Ændret turisme

At turistsæsonen i 2020 ikke kommer til at ligne de foregående år, er givet – det er næppe mange udenlandske turister, der kommer til at besøge byen. Hos Dragør Turistråd har man imidlertid en formodning om, at der derimod vil komme et større antal indenlandske turister, end man er vant til. Og selvom caféer og restauranter har været nødt til at lukke grundet corona, så har der allerede været godt med mennesker i byen og på havnen i det gode forårsvejr. Og uanset om man kommer fra nær eller fjern, er der et behov for toiletfaciliteter. Som formanden for Dragør Turistråd, Axel Bendtsen, udtrykker det: »Mennesker skal tisse – uanset om de kommer fra Kina, Tårnby eller Søvang!«

Derfor har man fra turistrådet en meget klar forventning om, at toiletfaciliteterne er åbne og klar til brug sideløbende med den gradvise åbning af samfundet. Turistkontoret på havnen åbner mandag den 11. maj, som samtidig er den dato, hvor den såkaldte fase 2 af genåbningen forventes indledt. »Når f.eks. supermarkeder kan løse problematikken med at opsætte håndsprit ikke bare i butikken, men også i forbindelse med vognskurene, så må det også kunne løses på en praktisk måde at sørge for mulighed for håndvask og afspritning i forbindelse med toiletbesøg – hvilket også kan være med til at regulere, hvor ofte toiletterne skal rengøres af myndighederne,« lyder det fra Axel Bendtsen, der også påpeger, at fagpersoner har udtalt, at der, såfremt der afsprittes før og efter toiletbesøg, ingen smitterisiko er.

Mandag den 4. maj blev det meddelt, at toiletbygningen tæt på havnekontoret fremover vil være åbent i tidsrummet kl. 07.00–18.00. Det er dog langt fra nok til at dække behovet, mener man hos turistrådet og hos Dragør Gadelaug. Man ser det som helt nødvendigt, at toiletterne nær byen (ved Dragør Museum) åbnes, ligesom der også er et stort ønske om at få åbnet toiletterne ved legepladsen. Fra turistkontoret kunne man således allerede mandag fortælle, at man havde henvist rigtig mange mennesker til at begive sig ud til havnekontoret og det enlige toilet. Selvom turistkontoret ikke har åbnet endnu, er man nemlig i fuld gang med at gøre det klar – og er der så gæster, der stiller spørgsmål, besvarer man naturligvis efter bedste evne. 

(Artiklen fortsætter efter billedet).

Philip Helgstrand foran Drag­ør Strandhotel. Foto: TorbenStender.
Philip Helgstrand foran Drag­ør Strandhotel. Foto: TorbenStender.

Alternativ løsning

Således også i weekenden – hvor man havde en noget uventet løsning at berette om til toilettrængende gæster. Her havde indehaveren af Dragør Strandhotel, Philip Helgstrand – der samtidig er formand for Dragør Gadelaug – besluttet sig for at åbne sine egne toiletter for besøgende i byen. Og det, selvom hotellet er helt lukket for betjening af gæster. Philip Helgstrand fortæller: »Jeg følte simpelthen ikke, at vi kunne være det bekendt. Man kommer til vores dejlige by i det dejlige vejr – og så kan vi ikke engang tilbyde, at man kan komme på toilettet. Det er ikke en måde at holde på folk – eller få dem til at komme igen.«

Strandhotellets ejer beretter, at han forventer at åbne sine toiletter igen i den kommende weekend, hvis ikke de nærliggende toiletter ved Dragør Museum åbnes inden. »Så svært kan det ikke være at sørge for, at toiletterne kan bruges – vi andre kan gøre det,« lyder det fra Philip Helgstrand, der slår ud med armene og gentager: »Vi kan bare ikke være andet bekendt over for byens gæster.«

Fra kommunen oplyses det, at det er havnemyndighederne, der står for rengøringen, og som skal sikre, at den lever op til Sundhedsstyrelsens standarder for rengøring. I den forbindelse har kommunen informeret Dragør Nyt om, at det kommunale rengøringspersonale p.t. har en kapacitetsudnyttelse på 100%, da den gradvise åbning af skoler og daginstitutioner stiller store krav til renholdelsen. Der er derfor ikke ledig kapacitet herfra til at deltage i renholdelsen på de offentige toiletter i byrummet.

Fra havnefogeden fortælles det, at man tilstræber at følge myndighedernes anbefalinger. Det er vigtigt, at forholdene er i orden, så det sundhedsmæssige følger med, når der åbnes op. Men man er meget opmærksom på behovet, og man arbejder på at sikre tilstrækkelig med ressourcer til at åbne op for faciliteterne i takt med samfundets genåbning. Som alle andre venter man derfor på myndighedernes udmelding i forbindelse med den såkaldte anden fase fra den 11. maj, lyder det fra havnefoged Lars Olsen, der således håber på meget snart at kunne åbne de øvrige toiletter på området.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk