Drag­ør Sejlklubs formand Mik Jensen holder tale for de fremmødte. Foto: TorbenStender.
Drag­ør Sejlklubs formand Mik Jensen holder tale for de fremmødte. Foto: TorbenStender.
Borgmester Eik Dahl Bidstrup ønsker til lykke. Foto: TorbenStender.
Borgmester Eik Dahl Bidstrup ønsker til lykke. Foto: TorbenStender.
Mindesmærket for roflotillens kamp i 1808 har fået en flot placering på den nye stenbelægning foran klubhuset. Foto: TorbenStender.
Mindesmærket for roflotillens kamp i 1808 har fået en flot placering på den nye stenbelægning foran klubhuset. Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Nyt fra Dragør Sejlklub:

Ombygget klubhus indviet

Lørdag den 22. august blev der af Dragør Sejlklub holdt indvielse af deres ombyggede klubhus på Nordre Mole – et arrangement, som klubben gerne havde afholdt tidligere på året, da det ombyggede klubhus stod færdigt. Men dengang valgte man at udsætte på grund af COVID-19.

Arrangementet var først og fremmest for klubbens medlemmer, men også repræsentanter fra naboklubberne var inviteret, og det samme var også kommunalbestyrelsesmedlemmerne og klubbens sponsorer.

I sin tale fortalte klubbens formand, Mik Jensen, at man i Dragør Sejlklub i flere år havde ønsket sig nogle bedre omklædnings- og badefaciliteter til klubbens unge og voksne jollesejlere. Og det er disse forhold, man nu kan tilbyde. Samtidig har forbedringerne sammen med en række andre forhold betydet, at Dragør Sejlklub af Dansk Sejlunion er blevet akkrediteret som Ungdomsvenlig Sejlklub.

Det blev også anført, at det ombyggede klubhus ikke kun er til gavn for Dragør Sejlklub. Et blandt mange stort ønske om opførelse af et offentligt toilet samt toilet og bad til gæstesejlere på havnens nordlige del var nemlig allerede indtænkt i sejlklubbens projekt, inden det blev præsenteret for kommunen.

Ydermere er det ombyggede klubhus endda kun første fase af projektet, der også vil komme andre klubber til gode. Anden fase er nemlig opførsel af et grejskur i forlængelse af det eksisterende. Og når det står færdigt, flytter Dragør Sejlklub ud af Tolderhuset, hvormed de øvrige klubber, der holder til i lokaler i Tolderhuset, får indfriet deres ønske om mere plads at råde over.

Men ombygningen af klubhuset havde ikke kunnet gennemføres, hvis der ikke blandt kommunalpolitikere havde været opbakning til at støtte projektet økonomisk, lød det fra klubbens formand, der samtidig med, at han sendte en stor tak for opbakningen, også takkede udvalgte medarbejdere i den kommunale administration, inden han afslutningsvis takkede medlemmer af klubben, arkitekt Ole Storgaard for hans store indsats med udarbejdelse af diverse tegninger m.m. til projektet og klubbens sponsorer for at gøre det muligt at holde det høje aktivitetsniveau, så der kan tiltrækkes nye medlemmer, som kan opleve glæden ved at være aktive på vandet.

Efterfølgende fik borgmester Eik Dahl Bidstrup ordet. Han lykønskede Dragør Sejlklub med det ombyggede klubhus og udtrykte sin glæde over, at der nu også var et offentlig toilet i den nordlige del af Dragør Havn. Og så ytrede han sin begejstring over det flotte arbejde med stenbelægning samt genplaceringen af anker, kanonrør og mindesten.

Efter borgmesterens tale bad formanden forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for Dragør Sejlklub ... og så var der ellers mad og drikke til de fremmødte.

Der bliver hygget med forfriskninger i det opstillede telt. Foto: TorbenStender.
Der bliver hygget med forfriskninger i det opstillede telt. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk