Overgangsalderen tilpasses

Kommunens yngste borgere skal blive længere i vuggestuen

I takt med den landsdækkende implementering af nye minimumsnormeringer kommer der ændringer for de yngste borgere og deres familier i Dragør Kommune.

Fra den 1. august justeres overgangsalderen fra vuggestue til børnehave fra de nuværende 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned. 

Denne ændring er en direkte konsekvens af de ændringer i Dagtilbudsloven, der trådte i kraft den 1. januar i år, og det sker med det formål at sikre opfyldelse af de nye minimumsnormeringer.

Ny lovgivning kræver tilpasning

Ifølge de nye krav i Dagtilbudsloven skal der være mindst én pædagogisk medarbejder for hver tre vuggestuebørn og én for hver seks børnehavebørn. Dette krav har skabt et behov for en klar og ensartet praksis for, hvornår børn overgår fra vuggestue til børnehave.

For at leve op til disse normeringer og samtidig forenkle administrationsprocesserne i kommunen er det blevet besluttet at rykke overgangsalderen. 

Tilpasningen betyder, at alle vuggestuebørn nu vil blive i vuggestuetilbud, indtil de er 3 år og 1 måned gamle.

Dragør Kommune har modtaget et øget bloktilskud på 3,9 mio. kr. for 2024, hvilket er øremærket til opfyldelse af minimumsnormeringerne.

Dette løft i finansieringen udgør en kritisk komponent i implementeringen af den justerede overgangsalder, hvor en del af midlerne vil gå til denne specifikke ændring. 

Forvaltningen estimerer, at omkostningen ved at justere overgangsalderen vil beløbe sig til 400.000 kr., hvilket vil blive dækket af bloktilskudsmidlerne.

Proces og høring

For at sikre en bred forankring af denne beslutning, har Dragør Kommune gennemført en høringsproces, der løb frem til den 22. marts. 

Høringsprocessen omfattede en række relevante parter, bl.a. forældrebestyrelser og faglige organisationer.

Den indsamlede feedback vil blive præsenteret for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april, hvorefter Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vil træffe den endelige beslutning i april.

TM

Godkendes den nye ordning, skal vuggestuebørn være nogle måneder ældre, før de begynder i børnehaven. Foto: TorbenStender.
Godkendes den nye ordning, skal vuggestuebørn være nogle måneder ældre, før de begynder i børnehaven. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk