Det traditionsrige, velbesøgte pinsestævne i Drag­ør Boldklub giver altid stemning – og trængsel – omkring banerne ved Hollænderhallen. Arkivfoto.
Det traditionsrige, velbesøgte pinsestævne i Drag­ør Boldklub giver altid stemning – og trængsel – omkring banerne ved Hollænderhallen. Arkivfoto.
Fokus på foreningslivet i Dragør:

Positiv udvikling i Dragør Boldklub

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragør Boldklub har oplevet en markant stigning i antallet af medlemmer i løbet af de seneste år, hvor klubben blandt andet har formået at tiltrække flere piger, der har vist interesse for at spille fodbold. Søren Houen Schmidt, der er formand for Dragør Boldklub, påpeger, at et afgørende element i klubbens succes er det store engagement fra de mange frivillige forældre, der fungerer som trænere og ledere i klubben.

Dragør Boldklub har således været inde i en god udvikling i de sidste par år: Der er kommet flere medlemmer, det er lykkedes at få flere frivillige, og så oplever seniorerne succes på banen. 

»Vi har haft medlemsfremgang de seneste par år, og det skyldes blandt andet det store engagement fra forældrene, der er trænere og ledere i klubben. Vi har også haft held med at tiltrække flere piger til fodbold, og vi har forsøgt at skabe et endnu bedre træningsmiljø for alle vores medlemmer,« forklarer Søren Houen Schmidt.

Børneudviklingstræneren

En af ændringerne tager afsæt i, at Dragør Boldklub er blevet en DBU-børneklub. Det indebærer, at klubben skal fokusere på at skabe en positiv oplevelse for så mange børn som muligt.

Drag­ør Boldklub har stor succes både med pigefodbold og med frivilligheden, hvor mange hjælper til som trænere og ledere.
Drag­ør Boldklub har stor succes både med pigefodbold og med frivilligheden, hvor mange hjælper til som trænere og ledere.

Det betyder også, at klubben har skullet ansætte en børneudviklingstræner. Og det har været det vigtigste initiativ for at styrke træningen og udviklingen af børnefodbolden. Træneren spiller nemlig en væsentlig rolle i at hjælpe de øvrige trænere med at planlægge og gennemføre træningssessioner til gavn for spillerne i børneafdelingen.

Formanden fremhæver, at Dragør Boldklub bestræber sig på at tilbyde et godt fodboldtilbud til alle medlemmer og skabe et positivt fællesskab.

Ingen frivilligeproblemer

Det sociale fællesskab og samarbejdet mellem trænerne er også en afgørende faktor, der gør Dragør Boldklub attraktiv. Trænerne danner et netværk, der understøtter hinanden, og skaber et miljø, hvor forældre og andre voksne føler sig motiverede til at deltage som frivillige og blive en del af klubben.

Og netop de frivilige er noget, der ikke opleves som lige så stor en udfordring i Dragør Boldklub, som der meldes om andre steder. Det er lykkedes at få forældrene med ind i et forpligtende fællesskab, så det er faktisk ikke det store problem at finde trænere og holdledere til de forskellige hold. 

»Fodbold er noget, de fleste kender, så det er måske ikke så farligt for forældrene at engagere sig. De kender sporten og reglerne, og vi klæder dem på, så de kan give børnene det meste. Samtidig er det utroligt givende at være træner. Jeg har personligt oplevet en glæde i at se, hvordan børnene flytter sig over tid ved at være træner og leder gennem en årrække,« siger Søren Houen Schmidt.

Hvis formanden selv skulle pege på et problem i forhold til frivillige, så vil det mere være ekstra hænder til at lave de store arrangementer og alt det andet, der er ambitioner om at lave i klubben, men som man måske ikke helt har ressourcer til. 

Sportslig succes

Medlemsfremgangen skyldes også klubbens succes med at fastholde spillere fra ungdoms- og børneafdelingen. Klubben oplever ikke det store frafald i teenageårene, og mange fortsætter med at spille fodbold – i hvert fald indtil de tager på efterskole. 

Dragør Boldklub håber at fastholde spillere fra ungdomsholdene i seniorfodbolden og skabe en stærk sammenhæng mellem de forskellige aldersgrupper. I de sidste par år har klubben haft succes med at rykke en gruppe unge spillere op i seniorafdelingen. Tidligere var det ellers sådan, at seniorspillerne forsvandt til andre klubber i takt med at spillerne flyttede fra Dragør. 

Fastholdelsen har båret sportslig frugt: Dragør Boldklubs dameseniorhold vandt endda rækken i år, ligesom herreseniorholdet var meget tæt på at rykke op i Københavnsserien. Desuden har herreholdet nu kæmpet sig vej ind i den egentlige pokalturnering, hvor man har trukket 1. divisionsholdet FC Helsingør.

»Det bliver jo en kæmpe oplevelse for dem, at der kommer FC Helsingør i en kæmpe bus og med et professionelt fodboldhold og skal spille mod Dragør i pokalturneringen. Det bliver jo megafedt for dem,« siger Søren Houen Schmidt med entusiasme i stemmen. 

Den resultatmæssige succes er sket med nogle meget unge trupper, så det tyder godt for fremtiden resultatmæssigt. 

Frederik Frost fører bolden frem i den flotte pokalsejr over GVI – en sejr, som i starten af august giver Drag­ør Boldklubs 1. herresenior chancen mod FC Helsingør. Arkivfoto.
Frederik Frost fører bolden frem i den flotte pokalsejr over GVI – en sejr, som i starten af august giver Drag­ør Boldklubs 1. herresenior chancen mod FC Helsingør. Arkivfoto.

Positivt fællesskab

Søren Houen Schmidt ønsker at fastholde medlemmer og skabe et godt træningsmiljø, samtidig med at de balancerer kravene og udviklingen inden for elitemiljøerne. Han oplyser, at det vigtige er, at boldklubben tilbyder et positivt og engagerende fællesskab, hvor både børn, unge og voksne kan trives og udvikle sig i fodbolden.

»Det er vigtigt for os at guide og støtte de unge spillere, der viser talent og ambitioner, men også fastholde dem lokalt, så længe vi kan – og det giver mening. Derefter kan vi hjælpe dem videre til de rette steder og sørge for, at de får den nødvendige opbakning. Og så skal vi byde dem velkommen tilbage, hvis de beslutter sig for at vende tilbage til klubben,« fortæller formanden.

Det at opbygge positive fællesskaber og fastholde så mange som muligt i fodbolden er også en vigtig del af klubbens strategi for ikke at komme til at mangle frivillige i fremtiden. Således at de spillere, der har oplevet dygtige frivillige trænere omkring sig, kan se sig selv i den samme rolle, når de nu engang selv har fået børn. Søren Houen Schmidt påpeger også betydningen af det sociale fællesskab i klubben: 

»Vi har et stærkt netværk blandt trænerne og lederne, og det skaber en positiv dynamik. Det gør det også mere attraktivt for forældre og andre voksne at være en del af klubben som frivillige.«

Boomende pigefodbold

En anden succes er pigefodbolden, der har oplevet en markant fremgang i Dragør Boldklub. Her er nemlig blevet skabt et attraktivt miljø for piger, der ønsker at spille fodbold. Da klubben samtidig har aktivt arbejdet på at tiltrække flere piger til sporten,  har man fået stor succes med initiativet. 

På mange af drengeårgangene udgør medlemmerne af boldklubben mere end 50% af børnene i kommunen – hvilket også er en langsigtet målsætning for pigefodbolden, fortæller fodboldformanden, som uddyber: 

»Vi har på enkelte årgange mere end 25% af pigerne, der spiller fodbold i kommunen, hvilket er virkeligt stærkt. Og det er kun takket være, at vi har forældre, som engagerer sig som trænere og ledere i klubben.« 

Klubben er dedikeret til at støtte og motivere pigerne i deres fodboldrejse. De lægger stor vægt på at skabe et positivt og inkluderende miljø, hvor pigerne kan trives og føle sig velkomne. Trænerne og lederne i klubben spiller en afgørende rolle i at guide og understøtte pigernes udvikling.

Pigefodbolden er en afgørende del af Dragør Boldklubs vision om at være en inkluderende og mangfoldig klub. Klubben har dedikeret sig i at skabe lige muligheder for alle og at sikre, at pigerne føler sig velkomne og værdsat i klubben. 

Det sker blandt andet i praksis ved, at man, når klubben starter en børneårgang, også opretter et pigehold. Og det gør man uanset hvor mange piger, der lige får tilmeldt sig i første omgang. 

»Så kan det godt være, at vi ikke er sindssygt mange piger til en start, men så bygger vi det op,« forklarer formanden. Og det giver blod på tanden at gøre det igen år efter år, fordi det viser sig, at pigerne kommer, når først de ser, deres kammerater begynder at spille fodbold. 

I Dragør Boldklub er der en klar vision om at være en klub, der både fremmer fodboldkundskaberne og fællesskabet. Og med den stigende medlemsfremgang og et fokus sat på at fastholde spillere på alle niveauer må man konstatere, at fremtiden ser lys ud for klubben.

Søren Houen Schmidt (th.) under medaljeuddeling ved Dragør Boldklubs pinsestævne.
Søren Houen Schmidt (th.) under medaljeuddeling ved Dragør Boldklubs pinsestævne.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk