Lions Drag­ør støtter via salg af drikkevarer på Blushøj kampen mod mæslinger.
Lions Drag­ør støtter via salg af drikkevarer på Blushøj kampen mod mæslinger.

Punch mod mæslinger

Lions Dragør slår igen i år et slag for at udrydde mæslinger i den 3. verden

Lions Dragør har igennem flere år støttet Lions Mæslingeprojekt – og igen i år vil de lade en del af overskuddet fra salget ved fastelavnsforeningens jubilæumstøndeslagning på Blushøj, lørdag den 18. september, gå til dette projekt. 

Til tøndeslagningen vil Lions Dragør som tidligere år sælge varm punch og andre drikkevarer – og ved at lægge vejen forbi salgsboden kan man være med til at hjælpe Lions med at hjælpe andre.

Lions Dragør udretter også anden støtte omkring tøndeslagningen. Hvert år overrækkes vandrepokalen til tøndekongen, ligesom et erindringsbæger skænkes til den afgående. Vandrepokalen bliver overrakt af Lions Dragørs præsident Henrik Kruuse, når tønden er faldet.

Og så har Lions Dragør givet støtte til renoveringen af foreningens flotte musikvogn.

Mæslinger

Ligesom mange andre børn, der ikke er vaccinerede, fik 5-årige Sarah mæslinger, og siden har hun fået konstateret nedsat hørelse og syn samt indlæringsvanskeligheder.

En pige fik mæslinger 11 måneder gammel – og 24 år senere får hun konstateret en form for sent indsættende hjernebetændelse, og Benjamin fra Ghana, der bliver blind som 7-årig – eksemplerne er mange ...

Sarah, den lille pige og Benjamin er blot tre eksempler på fortællinger om de mange børn, der hvert år rammes af sygdommen. Eksemplerne er mange, mange flere ...

Dobbelt håb

»One Shot – One Life« lyder mottoet for Lions Mæslinge-projekt. Det koster blot cirka 8 kr., for at et barn kan blive vaccineret mod mæslinger for livet. Lions prøver ihærdigt at skaffe midler til flere vaccinationer. Det sker i samarbejde med Bill & Melinda Gates Foundation og UK Aid, der dobler op på de indsamlede danske midler.

Foreløbigt har det med penge doneret fra Lions i Danmark været muligt at vaccinere mere end en million børn.

På verdensplan arbejder Lions i øvrigt også sammen med de to FN-organisationer WHO og UNICEF.

En Lions-opgave

I Lions Dragør ser man deltagelsen i Lions-Mæslingeprojekt som en fantastisk mulighed for at være med til udryddelsen af en dødelig børnesygdom i den 3. verden. Og da mæslinger ofte rammer børnenes syn, hvor netop synet er et af fokusområderne i foreningens hjælpearbejde, nyder man også godt af fordelen ved at slå flere fluer med samme smæk.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk