Vi har modtaget:

Rotten er et nyttigt dyr

Hvis den vel at mærke bliver i kloakken

Erfarne kloakmestre hævder, at der skal være et antal rotter i kloakken for at holde rørene åbne. Og så længe de er der, så er rotter til at leve med – selv med de enkelte, som kan komme igennem revnede kloakrør.

Men med den aktivistiske miljøminister Lea Wermelin blev der åbnet op for et rotte-eldorado i danske byer. Statistikken viser, at med rotters fertilitet kan to rotter på et år blive til 144 rotter, hvis ellers der er føde nok. Og det har den socialdemokratiske regering sørget for med deres nye affaldssortering landet over.

Som »maskinstormerne«, der i 1811 i England smadrede vævemaskiner i deres kamp mod ny teknik, oplever vi Lea Wermelin, som kræver, at alle Danmarks seks millioner mennesker hver især dagligt skal sortere deres affald manuelt. I stedet for at lade det bedre og billigere sortere med moderne robotter.

Robotanlæg skrinlagt

Amager Resurse Center (ARC) var bare dage fra at underskrive en kontrakt om bygning af et robotanlæg ved siden af skibakken Amager Bakke.

De fem ejerkommuner, inklusive Dragør, havde godkendt lånet på 150 mio. kr., der skulle bruges på anlægget. Dette lån blev stoppet, og til gengæld skulle pengene bruges på affaldsbeholdere og et utal af skraldebiler.

Men nu er de ved at vågne op; dem, som har forstand på håndtering af de dynger af affald, som embedsmænd og politikere har brugt årevis på for at forvandle borgernes skraldespande til en ofte ildelugtende mikrolosseplads med rotter til resultat.

Man har regnet på, hvad affaldssortering koster i tid, ærgrelser og penge. Resultatet er nedslående. Det viser sig nemlig, at cirka 20% slet ikke sorterer affaldet korrekt og dermed skaber ubalance og problemer ude på pladserne, hvor meget affald må sorteres om for at passe korrekt i de politisk udvalgte containere.

Vi bør have én skraldepose i hjemmet, som ugentlig afhentes af en skraldebil, der kører det til sortering af robotter. Ved at sortere affaldet dobbelt så godt og og endda 20 gange hurtigere vil robotterne klare det bedre, end de borgere, der nu fungerer som ubetalte affaldsslaver for kommunerne, gør det.

I England valgte man en formiddag i 1811 at hænge 14 maskinstormere samtidigt på slottet i York. Det gjorde et vist indtryk på aktivisterne, som blev afdæmpet en del.

Jeg taler naturligvis ikke for dødsstraf. Men det er godt nok dyrt at lade idealistiske fusentaster få fuld råderet over samfundets pengekasse.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

Vi modtager indlæg på redaktionen@dragoer-nyt.dk

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk