Samarbejde om ny tænketank

Samfundet er dybt påvirket af coronakrisen. En gradvis, forsigtig og kontrolleret genåbning er sat i gang, alt imens mange virksomheder og borgere fortsat mærker konsekvenserne af coronakrisen. Som et nyt initiativ har Tårnby og Dragør Kommuner derfor indgået samarbejde om en ny tænketank.

Stigende ledighed

Baggrunden for at nedsætte en ny tænketank er de seneste ledighedstal i de to kommuner. Det drejer sig om tallene fra henholdsvis den 8. marts og 30. april. Og tallene taler deres eget, tydelige sprog med en stor stigning i ledigheden siden coronakrisens begyndelse, oplyser Dragør Kommune. For Dragør Kommunes vedkommende er stigningen i ledighed på over 40%, mens det tilsvarende tal i Tårnby Kommune er omkring 50%.

Den nye tænketank skal i den kommende tid stå i spidsen for en række tiltag, der skal være med til at understøtte og bidrage til en reel genstart af det lokale erhvervsliv.

I tænketanken deltager en række lokale virksomhedsledere, blandt andet den administrerende direktør i lufthavnen og repræsentanter fra de to samarbejdende kommuner. Fra Dragør er det borgmester Eik Dahl Bidstrup og Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, der deltager. 

Tænketanken skal blandt andet komme med forslag til, hvordan allerede afskedigede medarbejdere kan hjælpes videre, og her er der behov for en tæt kobling imellem virksomheder og jobcenter – jobcentret har nemlig mulighederne for at løfte eller fjerne eventuelle barrierer for virksomhederne og i det hele taget at bidrage yderligere til opkvalificering af medarbejderne til for eksempel andre brancher.

Der har allerede afholdt to møder – via video-link – og næste gang er lagt i kalenderen til afholdelese på fredag, den 15. maj.

Dragør og Tårnby kommuner.
Dragør og Tårnby kommuner.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk