Silden svømmer igen i år forbi Dragør

Folkene bag den 23 år gamle Dragør-tradition Sildens Dag udmelder, at de desværre også i år måtte sætte Sildens Dag, der skulle have været afviklet lørdag den 28. august på Dragør Havn, på pause. 

Normalt samler fejringen af den blanke fisk, silden, mange hundrede deltagere i og omkring et stort telt på havnen, men det skete altså ikke i år, da man på grund af usikkerhed omkring forsamlingsloft ikke ville gennemføre planlægningen, da det kunne medføre et stort økonomisk tab for foreningen. 

Håbet i foreningen er nu, at de sildeglade atter vil kunne mødes i det store telt på havnen lørdag den 27. august 2022 for at smage sild tilberedt i alle mulige varianter.

Covid-19 spændte også ben for Foreningen Sildens Dag, da forårets generalforsamling skulle afholdes, og man valgte derfor at flytte afviklingen af den til efteråret.

Nye medlemmer 

Sildens Dag-arrangementet er baseret på frivillige medlemmers arbejdskraft. Og da en del af disse medlemmer har været med fra starten for 23 år siden, er foreningen for at sikre traditionen med en årlig sildedag i Dragør nu gået på jagt efter nye medlemmer. Skal eventet forsætte mange år endnu, er det nemlig nødvendigt med en saltvandsindsprøjtning af nye medlemmer. Så skulle man have lyst til at blive medlem af foreningen, kan man tage kontakt til bestyrelsesmedlem Gert Gyngsø via e-mailadressen sildensdag@gmail.com eller på mobilnummer 20 10 24 00.

Foreningen oplyser i øvrigt, at man som medlem af foreningen er med til at skabe en dag, som mange hvert år ser frem til, og derudover også til at glæde en masse i Dragør, der til lokale aktiviteter modtager donationer af foreningen.

Dragør og silden

I middelalderen var der kun nogle få huse i Dragør. Hvor den travle havn ligger i dag, var der blot en bar strand. Men hvert år i månederne fra juli til oktober forandrede det lille fiskerleje sig, når folk fra hele Europa – ofte op imod 25.000 personer – valfartede til det store sildeventyr. Til sammenligning boede der dengang kun cirka 4.000 mennesker i København.

På sin vandring kom silden forbi Dragør. Fiskene var så mange, at de var lige til at skovle om bord. Faktisk sagde man, at stimerne var så tætte, at satte man et sværd i vandet, ville de mange sild få det til at stå oprejst. Over 300.000 tønder med saltede sild blev handlet i disse hektiske måneder – og kongen tog sig pænt betalt for retten til at fiske fra stranden i Dragør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk