Vi har modtaget:

Skandalesager med tvangsfjernelser

Hvad er Børn og Unge-udvalget for noget

Børn kan i adskillige kommuner være tvangsfjernet eller være blevet hos forældre, der mistænkes for omsorgssvigt, på et fejlagtigt grundlag.

Ekstra Bladet har skaffet de første 27 forældreevne--undersøgelser udarbejdet af psykolog Michael Adam Guul, som indeholder graverende fejl og mangler. 

Rapporterne er desuden blevet lavet under kritisable forhold. Mangelfulde, uprofessionelle og uoverskuelige, lyder den overordnede dom.

Det er dybt alvorligt. En tvangsfjernelse er det mest indgribende, du kan udsætte en familie for, og der kan være truffet beslutninger for børns liv på et ikkefagligt funderet grundlag, 

Og der er endda frygt for rigtig mange flere sager landet over, men flest i hovedstaden.

Kommuner landet over har gjort brug af psykologen, og i flere tilfælde er børn blevet tvangsfjernet.

»Det har haft den betydning, at vi har mistet vores børn. De er blevet tvangsfjernet, skilt ad og har ikke kontakt til bedsteforældre eller os eller mennesker, som de har kendt og elsket,« fortæller en grådkvalt mor, der i Ekstra Bladets dækning medvirker anonymt af hensyn til sine børn.

I slutningen af 2018 fik kvinden og hendes mand tvangsfjernet tre ud af fire børn, efter psykolog Michael Adam Guul havde testet parrets forældreevner. Et arbejde, som var bestilt af Tårnby Kommune, som ifølge sagens akter lagde vægt på psykologens vurderinger og anbefalinger. 

Dragør har undersøgt vores heldigvis ganske få børne-sager. Vi har valgt slet ikke at bruge denne mand. 

Nu er en landsdækkende kontrol sat i gang som en sag fra ministeriet, hvor ministeren angiveligt har ondt i maven over sagerne. På landsplan vil der derfor være et større udredningsarbejde.

Børn og Unge-udvalget

Udvalget er et ret skjult udvalg, hvor dagsordener og referater er dybt fortrolige. Intet må ikke drøftes med andre uden for udvalget. Og det er nok baggrunden for, at fejl kan akkumulere.

En sag starter almindeligvis med en indberetning fra skole, institution eller naboer m.m. Kommer der en henvendelse til Socialforvaltningen, så undersøges sagen straks med indsamling af information. 

Skal der foretages en bekymringssamtale med forældrene, så sættes det i værk. Er det alvorligere, så en fjernelse kan overvejes, så kontaktes udvalgets formand øjeblikkeligt med henblik på en formandsbeslutning om en midlertidig straksfjernelse. 

Så snart materialet er samlet, får formanden samme dag forelagt sagen. Han kan derefter træffe en formands-beslutning om en midlertidig anbringelse på en institution for maksimalt en uge. Sker det, så anbringes barnet på en lukket institution. Og indenfor den pågældende uge skal hele udvalget behandle sagen.

Udvalget består af i alt fem personer: To byrådsmedlemmer, to børnepsykologer og en byretsdommer.

Et møde starter med, at to sagsbehandlere fra forvaltningen informerer og fremlægger fakta for udvalget. 

Derpå mødes udvalget med forældre og børn, samt deres advokat. Eventuelt deltager også bisiddere for forældrene. 

Efterfølgende taler udvalget med børnene uden deres forældre. Udspørgeren her er en af psykologerne.

Udvalget voterer i enrum og derpå informeres forældrene og barnet – og til sidst får forvaltningen afgørelsen.

Ved fjernelse aftales en periode på op til et år, hvorefter sagen skal revurderes.

Det er forvaltning, som finder et egnet sted for barnet med den rette hjælp. 

Udvalget har også mulighed for at beslutte bortadoption.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for Børn og Unge-udvalget 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk