8. C på Store Magleby Skole har brugt tre uger på at opmåle kirkegården. Foto: TorbenStender.
8. C på Store Magleby Skole har brugt tre uger på at opmåle kirkegården. Foto: TorbenStender.

Skoleelever erstatter droner

Store Magleby Kirkegård er netop blevet målt op af elever fra 8. C på Store Magleby Skole. Det sker, fordi opmålingen ikke måtte foretages med droner, som det ellers sker i det meste af resten af landet

Af Rasmus Mark Pedersen

I et innovativt projekt har elever fra 8. klasse på Store Magleby Skole fået en noget utraditionel matematikopgave – nemlig at opmåle Store Magleby Kirkegård. 

Projektet blev sat i værk, fordi brugen af droner til opmåling er forbudt i området på grund af nærheden til lufthavnen. Derfor måtte kirken ty til mere gammeldags metoder, og det blev til en lærerig oplevelse for de involverede elever.

Præst Andreas Wille forklarer, at baggrunden for opmålingen var et behov for præcist at vide, hvilke arealer kirkegården består af – fra arealer med perlegrus til græsarealer. 

Denne viden er nødvendig for at vurdere vedligeholdelsesbehov og for at identificere de mest miljøvenlige vedligeholdelsesmetoder. 

Opgaven er blevet pålagt menigheden ovenfra, og der var lidt rådvildhed omkring, hvordan de skulle løse den. Derfor fik Andreas Wille den idé at kontakte de lokale skolelærere for at se, om opgaven kunne løses som en praktisk matematiklektion.

»Så jeg gik over på Store Magleby Skole og kontaktede nogle af de matematiklærere, der er derovre og præsenterede projektet for dem. Så skulle de lige tænke sig lidt om, og så kom Sara Borgnæs Strøm, der er matematiklærer for 8. C på skolen og sagde, hun syntes, det lød som en rigtig sjov opgave, som hun gerne ville kaste sin skoleklasse ud i,« fortæller Andreas Wille.

Praktisk læring

Eleverne har taget udfordringen op med stor entusiasme. De har arbejdet i tre uger med opgaven, som omfatter alt fra grundlæggende målinger til skalaomregninger. 

Uden eksisterende, præcise kort over kirkegården var eleverne nødt til at starte helt fra bunden. Resultatet af deres arbejde blev præsenteret for et udvalg af menighedsrådet, som nu vil anvende elevernes data i deres videre planlægning. 

»Altså det sjove ved idéen var det der med at have en oplevelse af, at det, man sidder og laver i skolen, og de ting, man lærer, rent faktisk er noget, der kan omsættes og bruges,« forklarer Andreas Wille. 

Dette unikke samarbejde mellem kirke og skole viser, hvordan praktisk læring kan bringe værdi til både elever og lokalsamfund. 

Eleverne fik en håndgribelig forståelse af, hvordan matematik kan anvendes i virkelige situationer, mens kirken fik nødvendig information uden at skulle ansætte professionelle landmålere.

For eleverne var opgaven ikke kun en lektion i matematik, men også en lektion i teamwork og problemløsning. De måtte selv finde ud af den bedste metode til at udføre opmålingen og håndtere de variationer i resultaterne, som forskellige grupper kom frem til. Dette gav dem en forståelse for, at der i den virkelige verden ofte er flere rigtige løsninger på et problem. 

»Der er lidt variation i resultaterne. For de forskellige grupper, der har målt op, har selv skullet arbejde med hvilken metode, der skulle bruges,« fortæller præsten, der samtidig understreger, at alle resultaterne vil blive brugt.

Han forklarer i øvrigt også, at opmålingsopgaven ikke har været tænkt som en spareøvelse, men snarere som et ønske om at knytte skolen tættere på kirken. 

Resultatet af elevernes arbejde viser, at mesteparten af kirkegården er dækket af grus, efterfulgt af græs og asfalt. 

Eleverne fremlægger resultaterne af deres arbejde i Store Magleby Kirkes Graverbolig. Foto: TorbenStender.
Eleverne fremlægger resultaterne af deres arbejde i Store Magleby Kirkes Graverbolig. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk