Slut med støj på havnen

Et nyt regulativ skal give brugere og beboere nattero

Af Thomas Mose

Dragør Havn danner dagligt rammen om både rekreative og erhvervsmæssige aktiviteter. Fra fiskere og fritidssejlere til fitnessentusiaster, der udnytter havnens åbne arealer til træning. 

Men med det stigende brug er der også opstået et behov for at regulere støjniveauet for at sikre, at havnen forbliver et attraktivt sted for alle brugere.

I januar tog Klima-, By- og Erhvervsudvalget et skridt for at adressere problemet med støj på Dragør Havn. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til et reglement, der skal sætte rammerne for, hvad der betragtes som støjende adfærd på havneområdet. 

Forslaget skal efterfølgende godkendes af politiet i overensstemmelse med ordensbekendtgørelsen, efter at det har været i høring hos havnens brugerråd.

Tiltaget sigter mod at skabe en balance mellem de forskellige interesser og aktiviteter, som finder sted på og omkring havnen. 

Nattero

Forvaltningens forslag indebærer, at der i sejlsæsonen fra 1. maj til 1. september ikke må forekomme støjende adfærd og musik udendørs på havnens arealer eller på græsplænen mellem Lystbådehavnen og Gl. Havn i tidsrummet fra kl. 22 til 8. Denne restriktion giver mulighed for at bevare havnens ro om natten – hvilket kommer både lokale beboere og havnens mange brugere til gode.

Som et alternativt til de skærpede regler foreslår forvaltningen et adfærdskodeks, som opfordrer til god adfærd blandt brugerne – herunder at undgå høj musik før kl. 8 og efter 22. 

Dette kodeks ville fungere mere som en vejledning end som håndhævende regler, da det ikke kan indføres ved lokal lovgivning. 

Dog understreger forvaltningen vigtigheden af, at havnefogeden tager direkte kontakt til fitness-motionister, der træner tidligt om morgenen, for at opfordre til hensynsfuld adfærd.

Efter forslaget er blevet præsenteret og godkendt af Klima-, By- og Erhvervsudvalget, er processen sat i gang for at sikre, at de nye regler kan træde i kraft inden sæsonstart den 1. maj. 

En skilteplan vil blive udarbejdet for tydeligt at markere de nye regler ved havnens indgange, således, at alle brugere er informeret om reglerne, og hvor de gælder. Investeringen i nye skilte anses for at være overkommelig og kan dækkes inden for havnens nuværende driftsbudget. 

Ved at indføre regler for støjende adfærd håber Dragør Kommune at kunne bevare havnens karakter som et hyggeligt og indbydende sted, der kan nydes af alle – uanset om man er til fiskestang, løbesko eller blot en stille stund med udsigt over vandet.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk