Universitetsstuderende i traditionel beklædning anno 1900.
Universitetsstuderende i traditionel beklædning anno 1900.

Sommerakademi på Amagermuseet

I år afvikler Museum Amager for femte gang kursus under navnet »levendegørelsesakademi«.

I løbet af sommeren er fire hold universitetsstuderende fra en bred vifte af universitetsfag på skift på en uges kursus i museumsformidling. Til fælles har deltagerne, at de brænder for formidling af fortiden og gerne vil være klogere på, hvordan den levendegjorte formidlingsform fungerer.

Levendegørelse – som den bliver udført på Amagermuseet – er, som ordet siger, den formidling, hvor formidleren gør historien levende – hvilket indebærer, at man er iført det tøj, der er tidstypisk for den pågældende periode, alt imens forskellige håndværk og arbejdsopgaver udføres sammen med publikum, der dermed selv inddrages aktivt i formidlingen.

På kurset, der foregår på Amagermuseet, er det livet på landet omkring år 1900, der er i fokus. Kursisterne modtager undervisning af museets fagpersonale om formiddagen, og om eftermiddagen, når museet åbner dørene for publikum, trækker de i det gamle tøj og er ude og afvikle aktiviteter sammen med museets personale og frivillige.

Der er således tale et kursus, der ved dagligt at tilbyde en kombination af teoretisk og praktisk erfaring hurtigt giver hver enkelt kursist mulighed for at udvikle sig som formidler.

Kurset afsluttes med, at kursisterne i weekenden som en slags svendestykke efter en lærerig kursusuge prøver kræfter med aktiviteter, som de selv har udviklet og planlagt.

Der bliver i ugens løb eksperimenteret, analyseret og diskuteret på livet løs, og for museets vedkommende, oplyser museumsleder Søren Mentz, er det også særdeles lærerigt, idet kursisterne kommer med gode input til, hvordan formidlingen kan styrkes.

De har også masser af nye idéer til spændende aktiviteter, der efterfølgende kan inddrages i museets aktivitetsprogram – og når kursisterne forlader museet med deres kursusbevis i hånden, glemmer de stensikkert aldrig deres kursusuge på Amagermuseet, slutter Søren Mentz.

Museumsdirektør Søren Mentz holder oplæg for kursisterne.
Museumsdirektør Søren Mentz holder oplæg for kursisterne.
Interaktivitet med museets besøgende er en del af det at deltage som kursist på levendegørelsesakademiet.
Interaktivitet med museets besøgende er en del af det at deltage som kursist på levendegørelsesakademiet.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk