Der stilles masser af spørgsmål til direktøren for Tårnby Forsyning, der på møde i Rotary fortæller om planerne for udrulning af fjernvarme i Dragør. Foto: TorbenStender.
Der stilles masser af spørgsmål til direktøren for Tårnby Forsyning, der på møde i Rotary fortæller om planerne for udrulning af fjernvarme i Dragør. Foto: TorbenStender.

Stor spørgelyst om fjernvarme

Direktøren i Tårnby Forsyning fortalte om planerne for udrulning af fjernvarme i Dragø

Raymond Skaarup, der er direktør i Tårnby Forsyning, var gæst på Dragør Rotarys møde torsdag den 22. februar.

Dragør og Tårnby Kommuner dannede i samarbejde i sommeren 2023 selskabet Dragør Fjernvarme – et selskab, der under Tårnby Forsyning skal stå for udrulningen af fjernvarme i Dragør. 

Det nye selskab ledes af en bestyrelse på otte medlemmer – hvoraf tre medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune og de fem øvrige vælges af kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune. 

Raymond Skaarup indledte sit foredrag med at fortælle om Tårnby Forsyning A/S, der ejes af Tårnby Kommune. Selskabet blev oprettet i 2010 for at stå for vandforsyning i Tårnby. Denne opgave har siden udviklet sig til også omfatte spildevand fra det meste af kommunen, og herudover at levere fjernvarme til omkring halvdelen af kommunens borgere og dertil fjernkøl til storkunder.

Og det hele sker under mottoet: »Vi skal bruge mindre – og resten skal være bæredygtigt.« 

Stor opgave og spørgelyst

Efter indledningen gik Raymond Skaarup over til at fortælle om fordelene ved fjernvarme, om planerne for udrulningen, og om hvordan man – uden at binde sig – kan tilmelde sig. Derudover fortalte han lidt om, hvad det kommer til at koste.

Der var i forbindelse med direktørens gennemgang en meget livlig spørgelyst, hvilket gav indtryk af, at der i øjeblikket er flere spørgsmål, end  der er endelige svar. Dog blev det forklaret, at når forundersøgelserne er gennemført i løbet af 2024, vil der blive udarbejdet en foreløbig plan.

Raymond Skaarup fortalte også, at regeringen har besluttet, at udrulningen skal være gennemført inden 3–5 år, efter at planen er vedtaget, samt at det vil blive meget presset på grund af usikkerhed om arbejdskraft, materialeleverancer og andre uforudsigelige forhold. I anlægsperioden vil der rod i trafikken i Dragør.

Raymond Skaarup kunne også berette om en tryghedsordning, der betyder, at man får hjælp, hvis det nuværende gas- eller oliefyr går i stykker, inden fjernvarmen når frem.

Mødet gav et klart indtryk af, at man står over for en meget tidspresset, omfattende og noget kompliceret opgave. 

Blandt Drag­ør Rotarys mange aktiviteter er skoleiværksætterkonkurrencen, der arrangeres i samarbejde med Dragørs skoler. Arkivfoto: TorbenStender.
Blandt Drag­ør Rotarys mange aktiviteter er skoleiværksætterkonkurrencen, der arrangeres i samarbejde med Dragørs skoler. Arkivfoto: TorbenStender.

Åbent hus om Rotary

Dragør Rotary holder åbent hus-arrangement på Dragør Strandhotel torsdag den 7. marts, kl. 18.30–20. Her kan alle, der er i gang med en aktiv erhvervskarriere, og som gerne vil gøre en forskel lokalt i Dragør og ud mod resten af verden samtidigt med at være en del af et stærkt fællesskab komme og høre mere om Rotary.

Dragør Rotary oplyser, at foreningen er i gang med et generationsskifte – og den derfor er åben for nye erhvervsaktive medlemmer. De nuværende medlemmer har tilsammen rigtigt mange års erhvervserfaring, og de brænder alle for klubben og lokalsamfundet – og så tager de i øvrigt også godt imod nye medlemmer.

Under åbent hus-arrangementet vil der blive serveret en sandwich samt en øl eller vand, medens der bliver fortalt lidt om klubbens arbejde. 

En del af medlemmerne bruger Rotary til at styrke deres erhvervsnetværk og andre til at bakke op om Rotarys arbejde for international sundhed, udvikling og mellemmenneskelige forståelse – mange finder endda venner for livet i Rotary. Nogle af Rotarys yngre erhvervsaktive medlemmer vil denne aften fortælle lidt om, hvorfor netop de er med i klubben.

Dragør Rotary arbejder især med ungdomsudveksling, hvor unge mennesker får et års ophold – gerne i forbindelse med første eller andet år på gymnasiet – forankret i en Rotary Klub i en anden verdensdel. 

Samtidig tager klubben i Dragør hvert år fra udlandet imod et ungt menneske, som gennem sit årsophold får lært det danske sprog, vores kultur og samfund at kende.

Tilmelding nødvendig (tilmelding foretages til Jess Folke Andersen via e-mailadressen jessbirgit@post.tele.dk).

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk