Store beslutninger står i kø resten af året

De mange medlemmer af Beboerforeningen for Dragør Gamle By kunne på årets generalforsamling høre om masser af vigtige sager

Beboerne i Dragør Gamle By skal tage stilling til en helt usædvanlig lang række sager i løbet af det kommende år. Det blev konstateret på beboerforeningens generalforsamling, der blev afholdt i Dragør Skoles aula onsdag den 13. marts.

Forude venter nemlig beslutninger om tilslutning til fibernet, ja eller nej til fjernvarme samt en omfattende udskiftning af gadebelysningen i de mange gader og stræder. Det er altsammen projekter, som i hvert fald som minimumm i anlægsfasen vil påvirke beboerne i den gamle bydel. Oven i alt dette venter så beslutningen om, hvordan den gamle by og havn skal beskyttes mod de fremtidige vandsstigninger.

Hanne Bacher Bendtsen, der er formand for beboerforeningen, kunne fastslå, at bestyrelsen arbejder målbevidst på en klimaløsning, som ikke adskiller den historiske by og havn. I praksis vil det betyde et ydre dige rundt om havnen – i sammenhæng med resten af kommunens kystssikring.

Affald og parkering

På generalforsamlingen blev en række andre udfordringer også taget op. 

Der skal i år ske justeringer af den nye affaldsordning – herunder skal der blandt andet findes en løsning på mængderne af pap, plastik og drikkekartoner. 

Parkeringsproblemerne omkring den gamle by bliver fortsat mere påtrængende, og på generalforsamlingen blev det konstateret, at der nu må arbejdes på en mere langsigtet løsning. 

En ny udfordring er de mange el-biler, som beboerne anskaffer – men som de ikke kan finde lademuligheder til. Da der ikke må parkeres i byens gader, finder beboerforeningen det nødvendigt, at der snarest findes lokationer til bynære ladestandere. Det foreslås, at løsningen på langt sigt kunne være et underjordisk anlæg eventuelt placeret på arealer ved siden af byen – som den type af anlæg, der også anlægges i de københavnske bydele, eksempelvis i Sundby.

Beboerforeningen er på alle udviklingsområderne i god og tæt kontakt med kommunens forskellige afdelinger, hvilket hidtil har ført til konstruktive løsninger. Det er en arbejdsform, som foreningen også vil følge i den kommende tid.

Stor opbakning

Beboerforeningen for Dragør Gamle By kunne konstatere, at medlemstallet har været i kraftig fremgang. Det er nu et af de højeste i foreningens 44-årige levetid. Der er i dag 372 medlemmer.

Under punktet valg til foreningens ledelse var der genvalg af formanden, Hanne Bacher Bendtsen, samt genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer: Tom Pedersen, Leise Larsen og Thomas Krebs.

TM

Beboerforeningen for Drag­ør Gamle By har i dag 372 medlemmer. Foto: Thomas Krebs.
Beboerforeningen for Drag­ør Gamle By har i dag 372 medlemmer. Foto: Thomas Krebs.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk