Martin Blinkenberg Lytje fortæller om indsatsen for børn og unge som pårørende.
Martin Blinkenberg Lytje fortæller om indsatsen for børn og unge som pårørende.

Temaaften om kræft

Onsdag den 1. marts rykkede Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Dragør ind i Framehouse på A. P. Møllers Allé for at deltage i en temaaften.

De 60 deltagere blev på mødet orienteret om både lokale projekter i Kræftens Bekæmpelse og om den vigtige forskningsindsats, som en del af de mange penge, der årligt indsamles her i Dragør, bruges til. Deltagerne hørte også om den indsats, som Kræftens Bekæmpelse yder i forhold til børn og unge, der oplever sorg i forbindelse med dødsfald i familien.

Forskning

Områdekonsulent Ninna Bach og Erik Overgaard bød velkommen og overlod herefter ordet til lægerne Cathrine Lund Lorenzen og Tine Monberg fra National for Cancer Immune Therapy, der gav et meget illustrativt foredrag om immunterapi, kræftcellers angreb på kroppen og om immunforsvaret reaktion derpå. 

Immunterapi går ud på, at man udtager en blodprøve fra en patient, og ud af denne frafiltrer kroppens egne forsvars-celler. Disse forsvars-celler opformeres og sendes herefter tilbage i patienten. Idéen er, at forsvarscellerne nu er i overtal og derfor kan bekæmpe kræftcellerne. 

Denne behandling har vist positive resultater over for modermærkekræft.

Sorg blandt børn

Efter lidt mad og drikke gik man videre til aftenens næste punkt – et foredrag om børn og unges sorg i forbindelse med, at de har mistet deres far eller mor.

Under oplægget til dette kom der en række fakta frem om borgere i Dragør Kommune.

Blandt kommunens 14.640 borgere lever 1.058 borgere med kræft. Hvert år får 119 personer konstateret kræft, og 36 borgere får brug for rehabillitering efter sygdommen.

Hvert år dør 48 personer af kræft, og fire børn mister en forælder til kræften. 31 børn lever aktuelt uden en far eller mor.

Det vigtig, at vuggestuen, børnehaven, skolen og sfo-en har en beredskabsplan klar, og det er aftalt, at Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling tager kontakt til borgmesteren med henblik på at få igangsat et samarbejde på dette vigtige område.

Kræftens Bekæmpelses måtte oprette en venteliste til deres temaaften i Framehouse.
Kræftens Bekæmpelses måtte oprette en venteliste til deres temaaften i Framehouse.

Lokalt arbejde

Temaaftenens næste emne var kræftsagen lokalt i Dragør ved sundhedskonsulent Charlotte Sommer.

Herunder gav Benny Brandt Jensen en kort orientering om Stafet for Livet, som i år finder sted på Dragør Skole lørdag den 27. maj.

Lokalafdelingen modtager et meget stort tilskudsbeløb fra Stafet for Livet.

Michal Busk fortalte om Race 500 Against Cancer – et tre-dages-cykelløb på 500 km fra Hjørring til Drag-ør. Med hjælp fra sponsorer gav cykelløbet et tilskud til Stafet for Livet i Dragør på en mio. kr. sidste år. Rytterne fra Race 500 Against Cancer ankommer i år til Dragør lørdag den 27. maj sidst på eftermiddagen.

Aftenens sidste indlæg kom fra Johnny Fredelund fra Kræftcaféen i Tårnby. Han fortalte lidt om cafémøderne.

Ønsker man yderligere information om Kræftcaféen, kan man skrive på e-mailadressen: hjfredelund@yahoo.dk

Landsindsamling og generalforsamling

Temaaftenen sluttede med en række informationer fra formanden for Kræftens Bekæmpelses lokalforening, Ole Morten Landsmann. Han oplyste blandt andet, at den årlige indsamlingsdag til fordel for Kræftens Bekæmpelse i år er søndag den 16. april. Skulle man have lyst til at hjælpe med at samle ind for sagen, kan man allerede nu tilmelde sig som indsamler ved at skrive til Benny Brandt Jensen via e-mailadressen brandtjensen2971@gmail.com eller ringe på tlf.: 41 42 61 86.

Ole Morten Landsmann sluttede af med en opfordring om at møde op til den årlige generalforsamling, som finder sted onsdag den 28. marts kl. 19 i Hollænderhallens mødelokale 4. Han forklarede herom, at der er behov for nye bestyrelsesmedlemmer, da det kun er Benny Brandt Jensen og Knud Walløe, der fortsat er lokale. Et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt formanden selv er nemlig fraflyttet kommunen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk