Tilsagn om 37,4 mio. kr. til kystbeskyttelse

Projektansøgning udløser tilsagn om millionstøtte til dige

Klimaforandringer sætter sine spor med en fremtid med større risiko for stormfloder, og Dragør Kommune ligger i et risikoområde, der er udpeget af staten.

I september måned sidste år sendte Dragør Kommune en ansøgning til Kystdirektoratet om støtte til et kystbeskyttelsesprojekt. Nu er der kommet svar på ansøgningen – og kommunen har nu fået tilsagn om 37,4 mio kr. fra »Puljen til diger og anden kystbeskyttelse«. 

Støtten gælder for den sydvestlige del af kommunen ud for Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

»Der er et stort behov for en styrket kystbeskyttelse hele vejen rundt om Dragør. Det er hverken let eller billigt. Derfor er jeg også virkelig glad på borgernes vegne, at vi er tiltænkt støtte på over 37 mio. kr.,« siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Konkret er der tale om at etablere et tilbagetrukket landskabsdige i den sydvestlige del af kommunen og et fremskudt dige foran Søvang, der beskytter de bagvedliggende boligområder. Det forventes, at cirka 850 ejendomme vil få direkte nytte digeprojektet. Dertil kommer ejendomme længere mod nord, som kan undgå en oversvømmelse »bagfra« eller »fra siden«. 

Helhedsorienteret løsning

Kystdirektoratet har lagt vægt på, at der med projektet opnås meget høj risikoreduktion, og at der er tale om en helhedsorienteret løsning.

»Vi har en visionær udviklingsplan for kommunens kystbeskyttelse, og det er jeg stolt over, at andre også kan se. Planen er et resultat af en massiv inddragelse af borgerne og mange andre gode og kyndige kræfter,« siger borgmesteren, som uddyber med ordene: »Der skal findes svære balancer mellem den gode kystbeskyttelse, udsigt og adgang til havet og hensynet til økonomien. Og så er der også hensynet til Natura 2000-beskyttelsen af vores fantastiske natur, flora og fauna langs dele af kysten.«

Grundidéen i udviklingsplanen er at bruge naturbaserede løsninger, som løbende vil kunne tilpasses det gradvist stigende havvand.

»Med tilsagnet om økonomisk støtte er vi kommet et stort skridt videre i arbejdet med at realisere første del af det fælles kystbeskyttelsesprojekt i den mest sårbare del af kommunen,« vurderer Kenneth Gøtterup.

Støtte fra puljen

Kystdirektoratet modtog i 2022 i alt 17 ansøgninger til »Puljen for diger og anden kystbeskyttelse« med samlede ansøgningsberettigede anlægsomkostninger på i alt 857 mio. kr. På finansloven var afsat i alt 150 mio. kr. i 2022. I alt 10 ansøgninger fik tilsagn om økonomisk støtte.

Dragør Kommunes ansøgning udgjorde 93,5 mio. kr., efter at beløb, der ikke var støtteberettigede, var fratrukket. Heraf har Kystdirektoratet givet tilsagn om støtte på 37,4 mio. kr. – dog maksimalt 40 procent af anlægsomkostningerne.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk