Klubben på Elisenborg genåber i maj 2022 efter en gennemgående renovering efter et skimmelsvampangreb. Nu bliver det udearealernes tur til en fornyelse. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.
Klubben på Elisenborg genåber i maj 2022 efter en gennemgående renovering efter et skimmelsvampangreb. Nu bliver det udearealernes tur til en fornyelse. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Tilsagn om fondsstøtte til nyt udeareal

Under projektnavnet »Mere udeliv i SFO og klub« gav Nordea-fonden op til jul tilsagn om at bevilge en mio. kr. til mere udeliv i børneperspektiv ved fritidsklubben Elisenborg i Dragør Kommune. 

Sikken en julegave at få! Lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, da Nordea-fonden offentliggjorde deres tilsagn om at støtte kommunens satsning på et helt nyt udeareal ved fritidsklubben Elisenborg.

Udeliv i et børneperspektiv

Målet for kommunen er at skabe et urbant udemiljø ved Elisenborg ved anlæg af optegnede spil på astfalt, boldbane til både basket og hockey, læringssti, plantekasser med bærbuske, udeværksted, bænke, udekøkken, hængekøjer og meget mere.

»Det er så vigtigt for børnenes trivsel og dannelse, at vi har nogle attraktive rammer for deres kreative udfoldelse. Vi har selv prioriteret penge til et supergodt projekt, som nu kan blive dobbelt så godt med støtte fra Nordea-fonden,« fortæller Kenneth Gøtterup.

Alle offentlige ansøgere til Nordea-fondens pulje »Mere udeliv i SFO og klub« har skullet bære 50% medfinansering af det samlede projektbudget. Vel at mærke i rede penge og ikke i for eksempel medarbejdertimer. Da kommunen har ansøgt om støtte på en mio. kr. – lyder beløbet for det konkrete projekt ved Elisenborg derfor samlet set på to mio. kr.

Stærkt fundament for glæde og brug

»Den store efterspørgsel på støtte til mere udeliv for børn i SFO og klub har resulteret i endnu flere uddelinger, end vi havde forventet,« fortæller Christine Paludan-Müller, der er uddelingschef i Nordea-fonden.

»Vi ser en masse gode idéer til nyttehaver, mulitbaner, udekøkkener, grej og også undervisningsforløb, der klæder personalet på til mere udeliv. Og så er der rigtig mange gode eksempler på involvering af børn i udvikling af idéer og aktiviteter. Det, tror vi, skaber et stærkt fundament for den efterfølgende brug og glæde hos børnene,« uddyber uddelingchefen.

Projektet i Dragør Kommune er et ud af i alt 74 projekter på landsplan, som har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Nordea-fonden. I alt indløb 183 ansøgninger, og den samlede støtte fra Nordea-fonden beløber sig til 31.808.347 kr.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk