Udstykningsplanens to etaper vil fuldt udbygget resultere i 28 mindre samt 12 større grunde.
Udstykningsplanens to etaper vil fuldt udbygget resultere i 28 mindre samt 12 større grunde.

Udbygning af erhvervsområde fortsætter

Af Rasmus Mark Pedersen

Næste skridt mod at bygge kloakker og veje på i det nye erhversområde syd for lufthavnen skal tages. Det har kommunalbestyrelsen besluttet, men der var uenighed om, hvor mange detaljer, der skal lægges fast, inden en eller flere erhvervsudviklere kommer med deres ønsker.

Området er omkring fem gange så stort som det eksisterende erhvervsområde og er tænkt til at vokse ud derfra og hen til lufthavnen.

Det var oprindeligt indstillet af forvaltningen at sætte udviklingen i bero, indtil der kommer en eller flere interesserede købere. Men politikerne ville det anderledes: Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Sydamagerlisten stemte for, at planlægningen af området inklusive de nødvendige analyser fortsættes.

Op til beslutningen har der været en såkaldt foroffentlighed, hvor der er indsamlet en række høringssvar. Her blev der indsamlet flere idéer og forslag til den kommende planlægning.  

Bidragene kom blandt andet fra lokale grundejere og Danmarks Naturfredningsforening. Forvaltningen vil gennemgå dem, når der skal laves et kommuneplantillæg, og inddrage dem, hvor de finder det relevant. 

Flere forslag og idéer er dog så specifikke, at de først vil blive inddraget i forslaget til lokalplanen, skriver administrationen.

Der er også lavet en trafik-analyse, som viser, at området i fuldt udbygget tilstand vil tiltrække omkring 2.000 køretøjer om dagen. Her bliver der lagt op til, at politikerne både kan beslutte sig for adgang gennem det eksisterende erhvervsområde, ligesom de også kan beslutte en ny, nordligere adgangsvej. Uanset hvilken model, der bliver valgt, så vil en fuld udbygning give omkring 1.500 nye køreture ad Kystvejen, mens der vil være 4–500 nye ad Hartkornsvej. På Kystvejen er det en tredjedel mere trafik, mens der på Hartkornsvej er tale om omkring en sjettedel.

Planen for udstykningen viser også, at man i første omgang kan lave en tilslutning til den eksisterende vej ind i erhvervsområdet og så senere lave en nordlig tilslutning direkte til Kystvejen.

Det var også adgangsvejene, der gav anledning til størst uenighed i byrådssalen. Liste T stillede en række forslag om at stille en række krav til støj, veje og bygningshøjder, inden man lytter til en eventuel købers ønsker. Men flertallet ville hellere først høre, hvad en eventuel køber gerne vil have, og derfra tage stilling til, hvad der skal stå i lokalplanen.

Det fik liste T til at få ført til protokol, at de beklager, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke vil sende et klart signal om, at Kystvejen og Ryvej skal være den primære adgangsvej til erhvervsområdet. Moderaterne tilsluttede sig protesten.

Økonomisk set er der en række opgaver, der skal finansieres af kommunen, når der skal bygges på grundene, såsom spildevands- og varmeplan, miljøvurdering, støjanalyse og ekstern juridisk bistand.

De anslåede udgifter til planlægning og analyser ligger mellem 260.000 og 460.000 kr., mens anlægsudgifterne til infrastruktur vurderes at ligge mellem 1 og 7 mio. kr. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk