Vi har modtaget:

Udeservering

Konservative melder igen klart ud

De Konservative melder igen klart ud om vor holdning og ambition, når det gælder udeserveringstillladelser i Dragør. 

Gennem flere år har der været politiske diskussioner for og imod udeservering på Neels Torv og ved Café Havslapning på havnen. Der er kun blevet udstedt et-årige tilladelser, da der politisk har været et ønske om at efterleve ambitionen om et åbent torv samt et frit kig mod vandet på havnen. 

Vi har tidligere sagt ja til udeservering – og senest på By-, Erhvervs- og Planudvalgets (BEPU) møde i marts foreslået, at tilladelserne skulle gøres permanente. Men de andre partier sagde nej.

Internt i Venstre var man splittet, og forslaget blev forsøgt syltet med forklaringer om brandforhold. Venstre ønskede nemlig at afklare brandforholdene i tilfælde af, at ledelinjerne skulle flyttes. 

Brandforholdene er nu afklaret, og forvaltningen har meldt tilbage, »at administrationen ikke er bekendt med særlige regler for ledelinje og brandforhold eller brandhensyn«. 

Hos De Konservative mener vi derfor, at tiden er løbet fra holdningen om tidsbegrænset tilladelse, og vi ønsker at sætte handling bag ordene. 

Vi kommer derfor på BEPU-mødet i august til at stille et forslag om, at der gives permanent tilladelse til udeservering på Neels Torv samt til Café Havslapning på havnen. 

Vi mener ikke, at der skal udstedes nye tilladelser, men at dem, der er i dag, skal have mulighed for at få permanente tilladelser.

Ud fra holdningstilkendegivelser på de sociale medier, artikler i den trykte avis samt gennem de tilbagemeldinger, vi har fået direkte fra mange af byens borgere, mener vi nu, tiden er kommet til skabe ro og stabilitet hos caféer, restauranter og beværtninger. Så derfor er tiden inde til en stillingtagen – ikke kun hos De Konservative, men forhåbentligt også hos de andre partier i kommunalbestyrelsen. 

Og som altid melder De Konservative klart ud om, hvilke løsninger vi ønsker for Dragør. For den tydelighed har byens borgere nemlig fortjent. 

Med venlig hilsen
Katrine Tholstrup, Kenneth Gøtterup og Martin Wood Pedersen
Den Konservative byrådsgruppe i Dragør 

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk