På udeskolen kan vækster både studeres i og fra jorden.
På udeskolen kan vækster både studeres i og fra jorden.
Udeskolen besøger gerne lokale erhverv – som her på Seerupgaard.
Udeskolen besøger gerne lokale erhverv – som her på Seerupgaard.

Udeskoleprojekt skal koble viden med hverdag

Trenden var på vej længe før, corona gjorde det til en nødvendighed, og nu skal »udeskolen« intensiveres gennem en ny, stor satsning i Dragør. 

Udeskolen er nemlig kommet for at blive – ikke mindst i Dragør, hvor man netop har iværksat en stor satsning, der skal flytte en større del af den almindelige fagundervisning ud i lokalmiljøet. 

Begrebet udeskole kom for alvor på alles læber, da coronaepidemien gjorde det nødvendigt at genoptage undervisningen udendørs i sommeren 2020. Men det var dengang ikke nyt for Dragørs unge at modtage undervisning i »det store klasseværelse« ude under åben himmel, for gennem Friluftsskolen havde eleverne været vant til flere gange om året at komme ud i naturen for at blive undervist der. Men nu er det blevet besluttet, at udeskolen skal intensiveres, og derfor har Dragør fået en udeskolekoordinator, Mathilde Brandstrup, som skal hjælpe de tre skoler godt i gang. Og til at hjælpe lærerne i gang lokalt på skolerne har hver skole fået en udeskolevejleder tilknyttet.

Ikke bare skovture 

Man kan godt forvente at se mere til skoleklasserne i bybilledet fremover, men man skal ikke regne med kun at møde dem på skovstier og strandenge. Udeskolen er nemlig ikke kun udflugter, men også samarbejder med lokalmiljøet. Måske et virksomhedsbesøg hos den lokale cykelsmed kan give kendskab til lokalhistorie eller et indblik i momsregnskab.

»Skolen skal være en del af virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen,« siger Rasmus Johnsen, der er børne- og kulturchef i Dragør Kommune. Han fortsætter: »Man lærer bedre, når virkeligheden har en tilknytning. Det er nemmere at huske, hvordan man staver til håndbremse, når man kan se det for sig.«

Det er sammen med Rasmus Johnsen, at Mathilde Brandstrup nu skal lægge en strategi for, hvordan man bedst integrerer udeskolen i lærernes eksisterende årshjul. Udeskolen skal være en del af undervisningsformen i skolen og ikke noget, der skal foregå ved siden af eller oven i.

»Der er mange unge, som ikke ved, at brøker findes i virkeligheden, fordi man kun har lært om det på papir,« fortæller Mathilde Brandstrup, som samtidig oplyser, at forskning viser, at det giver en bedre indlæring og forståelse, når hjernen kan koble det, man lige har lært, med det, man ser foran sig ude i virkeligheden. Hvor stor en brøkdel af bilerne på p-pladsen er blå, giver hun som eksempel.

»Udeskolen indtil nu har været friluftsskole. Vi skal starte samarbejder med foreninger og virksomheder. I Dragør har vi en kæmpe fordel ved, at vi netop kan være så meget ude i naturen, og at vi har masser af gode erfaringer fra blandt andet coronatiden. Så det potentiale, vi nu skal i gang med at indfri, handler om andre områder: det lokale erhvervs- og kulturliv for eksempel. Vi har et godt fundament. Men også noget vi kan tillade os at være lidt ambitiøse omkring,« oplyser Rasmus Johnsen.

Færre konflikter

Franciska Krohn Tøgern, udeskolevejleder på St. Magleby Skole, er uddannet udeskolelærer tilbage fra seminaret. Hun har på et tidligere tidspunkt ved en anden ansættelse som en fast del af sin undervisning afholdt udeskole – en gang om ugen havde hun her indskolingstrinet med ud på Kalvebod Fælled, hvor der blev undervist i både dansk, matematik og billedkunst.

»Jeg blev rigtig glad for at høre, at Dragør Kommune ville gøre noget ekstra ud af udeskolen. Der er utrolig meget læring i bare at tage S-toget fra den ene ende til den anden. Det er både geometri og geografi, og i danskundervisningen havde vi om personkarakteristik og kunne gøre os nogle tanker om de mennesker, der sad i toget,« fortæller Franciska Krohn Tøgern.

Helen Kock, der er udeskolevejeder på Nordstandskolen, har også allerede god erfaring med udeskoleundervisningen. Hun oplever blandt andet, at der uden for klasselokalet opstår færre konflikter.

»Jeg har set, at udeskolen skaber motivation og glæde, og at der er færre konflikter end i klasselokalerne. Man kan søge lidt væk fra hinanden, hvis man har brug for det. Man er ikke tvunget tæt sammen eller nødt til at dele sit bord. Da de først lærte formen på undervisningen udendørs, så faldt støjniveauet også. De kan bedre småsnakke, uden at det generer nogen.«

På Dragør Skole har man arbejdet lidt mere sporadisk med udeskolen. Man har på skolen blandt andet arbejdet med udeskolen som et isoleret projekt med en 1.-klasse – og draget erfaring af dennes medvirken i det helt til det 3. klassetrin Og her er det Michael Andersen, der står klar til at hjælpe sine kollegaer i gang.

»Jeg glæder mig til at bruge netværket med de andre vejledere til at arbejde mere struktureret med det og få inspiration fra mine kollegaer,« udtaler Michael Andersen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk