Udvidelse af parkeringsplads

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde onsdag den 11. januar at anbefale en mindre udvidelse af grusparkeringspladsen på Prins Knuds Dæmning. Udvidelsen vil give 8 til 12 ekstra pladser. 

Det er nu op til Økonomiudvalget som »grundejer« at bestemme, om forvaltningen skal arbejde videre med projektet. Det vil skete på udvalgsmødet torsdag den 19. januar (efter Dragør Nyts deadline).

Området omkring den nuværende parkeringsplads er omfattet af Byplanvedtægt nr. 10 fra 1975, der udlægger et større areal til parkering. 

Grusparkeringen ligger dog også på et område, der er fredet, og det er ligeledes et Natura 2000-område. Derfor skal Miljøafdelingen i Tårnby Kommune, der som en del af det forpligtende samarbejde varetager miljøområdet for Dragør Kommune, samt Fredningsnævnet i København først give tilladelse til udvidelsen.

Udlejning til badehotellet

Hvis myndighederne giver tilladelse til udvidelsen af grusparkeringspladsen, kan de ekstra pladser udlægges som offentlig parkering, eller man kan vælge at udleje dem til Dragør Badehotel.

Den sidste løsning vil løse et problem for badehotellets ejer, som har ønske om at udvide kapaciteten fra 32 til 61 værelser. Parkeringsmulighederne på dennes egen grund kan dog ikke udvides tilstrækkeligt, da der vil mangle tre pladser for at sikre samme forhold, som der er i dag.

Forvaltningen har undersøgt forholdene og skønner, at området vil kunne udlejes til markedsleje, da området ikke er udlagt til vejareal. Et udbud vil heller ikke være nødvendigt, da der er tale om leje – og ikke salg.

Hvis fredningsnævnet giver tilladelse til udvidelsen, er det i sidste ende Økonomiudvalget, der skal tage stilling til, om pladserne skal udlejes – samt i givet fald om vilkårene derfor.

TM

Det er grusparkeringspladsen ved Dragør Badehotel (til venstre i billedet), der muligvis kan udvides. Arkivfoto: Thomas Mose.
Det er grusparkeringspladsen ved Dragør Badehotel (til venstre i billedet), der muligvis kan udvides. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk