UNESCO-stop

Dragør Kommunes administration skal ikke arbejde videre med optagelse på verdenskulturarvslisten

En af kommunalvalgkampens helt varme kartofler var i torsdags, den 3. marts, igen til behandling i kommunalbestyrelsen. 

Som en reaktion på kommunalvalgkampen havde Konservative sammen med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet, Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen, fremsat forslag om at stoppe arbejdet med at komme på UNESCOs verdenskulturarvsliste.

Og med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet og de seks fra Konservative var det ingen overraskelse, at der var flertal for at stoppe ansøgningsprocessen, men ved afstemningen støttede også Sydamagerlistens Flemming Blønd forslaget, således at i alt ni kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for, mens to Venstre-medlemmer, tre fra liste T og Lisbeth Dam Larsen (A) stemte imod.

Ikke brug for flere totimers-turister

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) forklarer, at han ikke tror, at Dragør kan håndtere de mange turister, som, mener de, vil komme – og ej heller de trafikale problemer, der vil følge med en UNESCO-udpegning.

Konservative mener heller ikke, at der i øjeblikket skal bruges kommunale økonomiske midler og ressourcer på at arbejde videre med optagelse på verdensarvslisten.

Partifællen Jan Madsen følger op på borgmesterens forklaring: »Der er ikke noget, der indikerer, at vi får flere arbejdspladser eller indtægter til kommunen,« siger Jan Madsen, der også samtidig påpeger, at han ikke mener, at Dragør har brug for flere totimers-turister.

Som så mange andre anerkender borgmesteren det store arbejde som UNESCO-gruppen har lagt i at få Drag-ør optaget på Kulturministeriets tentativliste.

»Set i bagklogskabens lys, burde vi nok have taget debatten, om hvad det betyder, og hvad konsekvenserne er for Dragør, tidligere,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der fortsættende tilføjer ordene: »Det er beklageligt over for initiativgruppen.«

Kommunalbestyresen stopper ansøgningsprocessen for optagelse på UNESCOs Verdenskulturarvsliste. Arkivfoto: Thomas Mose.
Kommunalbestyresen stopper ansøgningsprocessen for optagelse på UNESCOs Verdenskulturarvsliste. Arkivfoto: Thomas Mose.

Socialdemokratiet splittet

Under kommunalvalgkampen satte Socialdemokratiet sine kandidater fri i forhold til UNESCO-spørgsmålet.

Efter valgets stemmer var gjort op, stod det klart, at to af de socialdemokratiske kandidater, der var imod en UNESCO-udpegning, Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen var stemt ind i kommunalbestyrelsen, mens der på den »positive fløj« blev plads til Lisbeth Dam Larsen.

Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen har valgt at gå med i fremsætningen af forslaget for at skabe ro og afklaring om sagen.

Nicolaj Bertel Riber støtter op om de betænkeligheder, som Kenneth Gøtterup giver udtryk for, og han fremhæver, at han selv og Ole H. Hansen hellere vil prioritere børn og ældre.

Nicolaj Bertel Riber er ked af, at sagen i en vis grad har splittet byen med den hård tone, der har præget debatten. Han håber, at den nye kommunalbestyrelse vil lære af sagen, og at man kan genstarte måden, hvorpå politik diskuteres. »Vi bliver nødt til at blive bedre til at tale med hinanden og tage nogle mere grundlæggende debatter,« siger han.

Nicolaj Bertel Riber giver også Kenneth Gøtterup ret i, at debatten skulle have været klarere tidligere. »Nogen har måske på et tidspunkt stemt for noget, de ikke har kunnet overskue konsekvenserne af, hvis det bliver vedtaget,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber, der tilføjer: »Vi skal blive bedre til at gribe ind, når debatterne løber af sporet, vi skal blive bedre til at lytte til hinanden, og vi skal blive bedre til skabe dialogrum for borgerne. Det er os (kommunalbestyrelsen, red.), der har det overordnet ansvar for den demokratiske samtale i denne kommune. I dette tilfælde har vi fejlet.«

Nicolaj Bertel Riber slutter dog med noget, der kan ses som muligheden for en UNESCO-udpegning engang i fremtiden. Henvendt til UNESCO-gruppen siger han: »Man kan håbe på, at Dragør Kommune en dag er et andet sted med mere plads og overskud.«

Fra den anden fløj af Socialdemokratiet er Lisbeth Dam Larsen ked af, at arbejdet stoppes. Hun mener, at en udpegning ville være en anerkendelse af Dragør By og Havn som en kulturperle. Og hun føler, at beslutningen om at stoppe ansøgningen er taget på baggrund af frygt.

Det, der undrer Lisbeth Dam Larsen, er, at den fremtidige turisme gentagende gange er blevet sammenlignet med Nyhavn eller Venedig – og ikke med Helsingør eller Roskilde, der ikke overrendes af turister. Hun mener, at en konstruktiv turismestrategi vil kunne styre turismen i den retning, Dragør vil have det.

Dragørs største tab bliver den manglende mulighed for at søge fondsmidler, lyder det fra Lisbeth Dam Larsen, der som et eksempel nævner, at kystsikring af Dragør Havn vil kunne komme til at koste i omegnen af 200 mio. kr. ... og hvis en udnævnelse kunne have udløst tilskud hertil, mener hun ikke, at argumentet, om at UNESCO bliver dyrt for kommunen, holder.

Peter Læssøe (T) er enig i dette argument, og han påpeger en række problemstillinger såsom eksempelvis affaldssortering og varmeforsyning i den gamle by, som Dragørs borgere nu alene skal finde løsninger på og finansiere.

Dog er Lisbeth Dam Larsen noget tættere på sine to partifæller på et område: Hun mener, at dialogen de sidste par år har været meget sort/hvid – særlig på de sociale medier.

Lisbeth Dam Larsen mener, at coronapandemien har medvirket ved at sætte en stopper for dialogmøder, hvor konsekvenser og synspunkter har kunnet nuanceres.

Ærgrelse hos Venstre og liste T

Både Helle Barth (V) og Peter Læssøe er ærgerlige over, forslaget om at stoppe arbejdet med UNESCO-udpegning bliver stoppet.

Helle Barth mener ikke, at potentialet for kultur- og erhvervslivet bliver vægtet i forhold til en kortsigtet tilkendegivelse.

Peter Læssøe støtter op om Helle Barths udtalelse, og han mener, at Konservative, Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen blot vil give en meddelelse til deres vælgere.

Venstre havde et ønske om at fastholde den beslutning som Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre vedtog i april sidste år. Her blev det besluttet at udskyde beslutningen om UNESCO-ansøgningen, indtil der var udarbejdet en turismestrategi og en handlingsplan i forhold til infrastruktur og parkering. Og både Peter Læssøe og Helle Barth ønskede at få at vide, om udarbejdelser af disse planer nu skal skrinlægges.

Der kom dog intet svar på deres spørgsmål, lige som der heller ikke kom svar på Helle Barths spørgsmål om, hvad der sker med placeringen på tentativlisten, eller hvad der sker med en kommende erhvervspolitik.

Venstre fremsatte et ændringsforslag om at sende forslaget tilbage til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for at afvente den nye turismestrategi, hvorefter der kunne tages stilling til, om UNESCO-ansøgningen skulle færdiggøres og indsendes.

Liste T og Lisbeth Dam Larsen bakkede op om Venstres forslag – men de seks stemmer var ikke nok. Konservatives seks medlemmer, Flemming Blønd fra Sydamagerlisten samt Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen fra Socialdemokratiet stemte imod forslaget.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk